حارث بن امرو القَيْس كِنْدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/12

حارث بن امرو القَيْس كِنْدی

قسمت دوازدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب حارث بن امرو القيس كندي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
زاهر بن عَمْرو كِنْدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/11

زاهر بن عَمْرو كِنْدی

قسمت یازدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب زاهر بن عمرو كندي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
كنانة بن عتيق تَغْلِبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/10

كنانة بن عتيق تَغْلِبی

قسمت دهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب كنانة بن عتيق تغلبي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
كَردوس بن زُهَيْر بن حَرْث تَغْلِبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/9

كَردوس بن زُهَيْر بن حَرْث تَغْلِبی

قسمت نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب كردوس بن زهير بن حرث تغلبي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
قاسط بن زُهَيْرِ بن حَرْثِ تَغْلِبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/8

قاسط بن زُهَيْرِ بن حَرْثِ تَغْلِبی

قسمت هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب قاسط بن زهير بن حرث تغلبي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عِمران بن كعب بن حارث الاشجعی
یاران شیدای امام حسین(ع)/7

عِمران بن كعب بن حارث الاشجعی

قسمت هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عمران بن كعب بن حارث الاشجعي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
نعيم بن عِجْلان انصاری خَزْرجی
یاران شیدای امام حسین(ع)/۶

نعيم بن عِجْلان انصاری خَزْرجی

قسمت ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب نعيم بن عجلان انصاري خزرجي سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالرحمن بن عبد رب الانصاری الخزرجی
یاران شیدای امام حسین(ع)/۵

عبدالرحمن بن عبد رب الانصاری الخزرجی

قسمت پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالرحمن بن عبد رب الانصاري الخزرجي سلام الله علیه از یاران امام حسین علیه السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید. قبل از معرفی یاران امام حسین در کربلا مقدمه ای کوتاه از حالات و سخنان حضرت سیدالشهداء علیه السلام در روز عاشورا و قبل از نبرد می‌آید.
قيس بن مُسَهَّر صَيداوی
یاران شیدای امام حسین (ع) / ۴

قيس بن مُسَهَّر صَيداوی

قسمت چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب قیس بن مسهر صیداوی سلام الله علیه سفیر دیگر امام حسین علیه السلام اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سليمان بن رزين
یاران شیدای امام حسین(ع)/۳

سليمان بن رزين

قسمت سوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب سلیمان بن رزین سلام الله علیه غلام و سفیر امام حسین علیه السلام اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالله بن يَقْطُرْ حِمْيَری
یاران شیدای امام حسین (ع) / ۲

عبدالله بن يَقْطُرْ حِمْيَری

قسمت دوم از سلسله مطالب معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالله بن يقطر حميري سلام الله علیه، سفیر امام حسین(ع) اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مسلم بن عقيل بن ابیطالب
یاران شیدای امام حسین(ع)/۱

مسلم بن عقيل بن ابیطالب

هنگامي كه اهل كوفه نامه‌هاي فراواني به امام ارسال داشتند، آن حضرت مسلم را فراخواند و به همراه وي «قيس بن مسهر» و «عبدالرحمن بن عبدالله» و عده‌اي از فرستادگان را سفير خود نمود.
معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)

معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)

به راستی ایشان که بودند؟ و چه ویژگی هایی داشتند که این گونه در کلّ عالم وجود ممتاز شدند و پروردگار متعال از میان بندگانش، آن ها را برای این مقامِ بی نظیر، برگزید و جدا نمود؟ شهدائی که افضل از تمام شهدای عالَمند.