حکمت ۱۶۹: آینده‌نگری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۹: آینده‌نگری

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ خداشناسی و توجّه به خدا در زندگی
درسنامه شماره ۱۵

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ خداشناسی و توجّه به خدا در زندگی

در جهان بیش از یک مبدأ و یک فاعل و یک مؤثّر وجود ندارد در این عالم هر چه هست از سوی خداوند است زندگی و مرگ صحت و بیماری تلخ و شیرین نعمت و ابتلاء فقر و ثروت و خوشی و ناخوشی و از این قبیل حوادث، و تمام این امور حکیمانه است چه بفهمیم و چه نفهمیم.
حکمت ۱۶۸: توجه به فناپذیری دنیا
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۸: توجه به فناپذیری دنیا

حکمت ۱۶۷: خودپسندی و محرومیت‌ها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۷: خودپسندی و محرومیت‌ها

حکمت ۱۶۵: پرهیز از نافرمانی خدا
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۵: پرهیز از نافرمانی خدا

حکمت ۱۶۴: روش برخورد با متجاوزان
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۴: روش برخورد با متجاوزان

حکمت ۱۶۳: فقر و نابودی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۳: فقر و نابودی

حکمت ۱۶۲: ضرورت رازداری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۲: ضرورت رازداری

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ طریق رسیدن به حق
درسنامه شماره ۱۴

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ طریق رسیدن به حق

حضرت علی(ع) می‎فرماید: «اَخْرِجُوا اِلَی الله بِما افْتَرَضَ الله عَلَیْکُم مِنْ حَقِّه وَ بَیَّنَ لَکُمْ مِنْ وَظائِفِه» با عمل به واجبات خودتان را از زیر دِیْن خدا خارج کنید و آن وظایف را که خدا برای شما روشن کرده است آن‌ها را عمل کنید تا مدیون خداوند از دنیا نروید.
حکمت ۱۶۰: قدرت و زورگویی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۶۰: قدرت و زورگویی

حکمت ۱۵۹: پرهیز از مواضع اتهام
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۵۹: پرهیز از مواضع اتهام

حکمت ۱۵۶: ضرورت خداشناسی و اطاعت
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۵۶: ضرورت خداشناسی و اطاعت

حکمت ۱۵۴: اهمیت نیت‌ها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۵۴: اهمیت نیت‌ها

حکمت ۱۵۳: صبر و پیروزی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۵۳: صبر و پیروزی

حکمت ۱۵۲: توجه به فناپذیری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۵۲: توجه به فناپذیری