حکمت ۱۳۰: توجه به فناپذیری دنیا
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۳۰: توجه به فناپذیری دنیا

حکمت ۱۲۷: نکوهش از سستی در عمل
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۷: نکوهش از سستی در عمل

حکمت ۱۲۶: شگفتی ضد ارزش‌ها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۶: شگفتی ضد ارزش‌ها

شرح خطبه همّام/ تنبیه نفس سرکش
درسنامه شماره 20

شرح خطبه همّام/ تنبیه نفس سرکش

اگرچه انسان از خدای متعال و گذر زمان و مرگ غافل است ولی باید بداند که خداوند شاهد و ناظر بر اعمال می باشد و زمان، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته به سرعت می گذرد و هر نَفَسی که می کشیم یک گام به مرگ خود نزدیک و در آستانه سفر آخرت قرار می گیریم.
شرح خطبه همّام/ امکان شکر نعمت
درسنامه شماره ۱۹

شرح خطبه همّام/ امکان شکر نعمت

یکی از درجات ممتاز اهل تقوا، مقام شکرگزاری ایشان می باشد. اشتغالات روزانه و خستگی حاصل از آن باعث غفلت آن ها از توجّه به ذات باری تعالی و نعمات او نمی گردد.
حکمت ۱۲۵: امام و شناساندن اسلام
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۵: امام و شناساندن اسلام

حکمت ۱۲۴: روانشناسی زن و مرد
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۴: روانشناسی زن و مرد

حکمت ۱۲۳: الگوهای کامل انسانیت
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۳: الگوهای کامل انسانیت

حکمت ۱۲۲: عبرت از مرگ یاران
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۲: عبرت از مرگ یاران

حکمت ۱۲۱: روانشناسی قبائل قریش
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۱: روانشناسی قبائل قریش

حکمت ۱۲۰: روانشناسی قبائل قریش
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۲۰: روانشناسی قبائل قریش

حکمت ۱۱۹: ضرورت شناخت دنیا
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۱۹: ضرورت شناخت دنیا

حکمت ۱۱۸: استفاده از فرصت‌ها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۱۸: استفاده از فرصت‌ها

حکمت ۱۱۶: انسان و انواع آزمایشها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۱۶: انسان و انواع آزمایشها

حکمت ۱۱۳: ارزشهای والای اخلاقی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۱۱۳: ارزشهای والای اخلاقی