حکمت ۲۳۸: مشکلات تشکیل خانواده
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۸: مشکلات تشکیل خانواده

حکمت ۲۳۷: اقسام عبادت
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۷: اقسام عبادت

حکمت ۲۳۶: زشتی دنیای حرام
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۶: زشتی دنیای حرام

حکمت ۲۳۵: نشانه خردمندی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۵: نشانه خردمندی

حکمت ۲۳۲: ره‌آورد انفاق
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۲: ره‌آورد انفاق

حکمت ۲۳۱: تعریف عدل و احسان
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۱: تعریف عدل و احسان

حکمت ۲۳۰: راه به دست آوردن روزی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۳۰: راه به دست آوردن روزی

حکمت ۲۲۸: ارزش‌ها و ضدارزش‌ها
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۸: ارزش‌ها و ضدارزش‌ها

حکمت ۲۲۷: ارکان ایمان
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۷: ارکان ایمان

حکمت ۲۲۶: طمع‌ورزی و خواری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۶: طمع‌ورزی و خواری

شرح خطبه همّام/ خوش‌کلام و اهل خیر بودن
درسنامه شماره ۲۶

شرح خطبه همّام/ خوش‌کلام و اهل خیر بودن

اهل تقوا با تمام علوّ مقام و درجه ای که دارند امّا معصوم نیستند پس امکان صدور خطا از ایشان وجود دارد ولی خطای آن ها به اندازه ای نیست که عدالت ایشان را از بین ببرد. در واقع هرگز از ایشان گناه کبیره ای سر نمی زند ولی ممکن است به ندرت پیش بیاید که خطای صغیره ای را مرتکب شوند.
حکمت ۲۲۵: حسادت و بیماری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۵: حسادت و بیماری

حکمت ۲۲۳: حیاء و عیب‌پوشی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۳: حیاء و عیب‌پوشی

حکمت ۲۲۱: آینده دردناک ستمکاران
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۱: آینده دردناک ستمکاران

حکمت ۲۲۰: عدالت در قضاوت
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۰: عدالت در قضاوت