حکمت ۲۲۰: عدالت در قضاوت
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۲۰: عدالت در قضاوت

حکمت ۲۱۹: آرزوها؛ آفت اندیشه
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۹: آرزوها؛ آفت اندیشه

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ تذکّرات سفر آخرت و مرگ
درسنامه شماره ۲۰

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ تذکّرات سفر آخرت و مرگ

عدّه‌ای روز قیامت باید سنگینی بار گناهان دیگران را هم حمل کنند و این عدّه کسانی هستند که در گمراهی و انحراف مردم نقش داشتند و این‏ها باعث شدند که مردم به راه کج و غیرمستقیم بروند و اهل گناه بشوند.
حکمت ۲۱۸: حسادت؛ آفت دوستی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۸: حسادت؛ آفت دوستی

حکمت ۲۱۶: قدرت و تجاوزکاری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۶: قدرت و تجاوزکاری

حکمت ۲۱۵: اختلاف؛ آفت اندیشه
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۵: اختلاف؛ آفت اندیشه

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ خودپسندی
درسنامه شماره ۱۹

شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه/ خودپسندی

حضرت امیر ‌می‌‏فرماید: «وَ اعْلَمْ اَنَّ اْلاِعجابَ ضِدُّ الثَّوابِ وَ آفَۀُ اْلاَلْبابِ» پسرم بدان عُجب و خودپسندی و غرور ضدّ راستی و درست اندیشی و آفت عقل است.
حکمت ۲۱۴: نرم‌خویی و کامیابی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۴: نرم‌خویی و کامیابی

حکمت ۲۱۳: تحمل مشکلات و خشنودی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۳: تحمل مشکلات و خشنودی

حکمت ۲۱۲: خودپسندی؛ آفت عقل
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۲: خودپسندی؛ آفت عقل

حکمت ۲۱۱: ارزش‌های اخلاقی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۱: ارزش‌های اخلاقی

شرح خطبه همّام/ اهل ذکر و گذشت بودن
درسنامه شماره ۲۵

شرح خطبه همّام/ اهل ذکر و گذشت بودن

اهل تقوا اگر چه با بدن خود در میان غافلان باشند ولی با قلبشان همراه ذاکران خدا هستند و به همین دلیل از حیث حکم و فعل جزء ذاکران محسوب می‌شوند.
حکمت ۲۱۰: الگوهای پرهیزکاری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۱۰: الگوهای پرهیزکاری

حکمت ۲۰۸: مراحل خودسازی
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۰۸: مراحل خودسازی

حکمت ۲۰۶: ره‌آورد حلم و بردباری
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۰۶: ره‌آورد حلم و بردباری

حکمت ۲۰۵: گنجایش نامحدود ظرف علم
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۲۰۵: گنجایش نامحدود ظرف علم