فضائل و خواص سوره فیل
شکوفه های سور قرآن/105

فضائل و خواص سوره فیل

از رسول اکرم‌(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ را بخواند از مسخ و خسف (فرو رفتن) در زمین محفوظ می‌ماند.
فضائل و خواص سوره همزه
شکوفه های سور قرآن/104

فضائل و خواص سوره همزه

از حضرت ختمی نبوّت(ص) روایت است: کسی که این سوره را تلاوت کند به‌ عدد هر یک از کسانی که پیامبر(ص) و یارانش را استهزاء کرده‌اند ده حسنه به ‌او پاداش داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره عصر
شکوفه های سور قرآن/103

فضائل و خواص سوره عصر

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ را تلاوت کند خداوند برای او دَهحسنه پاداش می‌نویسد و کسی که بر تلاوت آن مداومت کند خداوند عاقبت او را ختم به‌ خیر می‌نماید و در روز قیامت با پیروان حقّ (وَ تَوَاصوْا بِالْحَقِّ‏) محشور می‌گرداند.
فضائل و خواص سوره تکاثر
شکوفه های سور قرآن/۱۰۲

فضائل و خواص سوره تکاثر

از حضرت سَرور عالمیان(ص) مروی است: کسی که این سوره‌ را تلاوت کند خداوند در برابر نعمت‌هایی که در دنیا به‌ او ارزانی داشته مورد حساب قرار نمی‌دهد.
فضائل و خواص سوره قارعه
شکوفه های سور قرآن/101

فضائل و خواص سوره قارعه

در حدیثی شریف رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند در روز قیامت ترازوی اعمال او را سنگین می‌کند.
فضائل و خواص سوره عادیات
شکوفه های سور قرآن/100

فضائل و خواص سوره عادیات

از حضرت سیّد عالم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی«عادیات» را تلاوت کند به‌ عدد هر یک از حاجیانی که شب عید قربان در «مَزدَلفه»(مشعرالحرام) توقّف می‌کنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به ‌او داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره زلزال
شکوفه های سور قرآن/99

فضائل و خواص سوره زلزال

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: هرکس سوره‌ی «زلزله» را بخواند گوئی سوره‌ی بقره را قرائت کرده و پاداش او به ‌اندازه‌ی کسی است که یک چهارم قرآن (و به‌ روایتی نصف قرآن) را تلاوت کرده باشد.
فضائل و خواص سوره بیّنه
شکوفه های سور قرآن/۹۸

فضائل و خواص سوره بیّنه

پیامبر اکرم(ص) فرمود: هر کس این سوره را(همواره) بخواند در قیامت رفیق و همدم «خَیرُالبَرِیّه» که علی(ع) باشد خواهد بود.
فضائل و خواص سوره قدر
شکوفه های سور قرآن/۹۷

فضائل و خواص سوره قدر

از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی قدر را تلاوت کند همانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است و ثواب آن کس را خواهد داشت که در راه خدا جهاد کرده باشد.
فضائل و خواص سوره علق
شکوفه های سور قرآن/96

فضائل و خواص سوره علق

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند ثواب کسی که تمام سوره‌های مفصّل را خوانده باشد به ‌او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره تین
شکوفه های سور قرآن/95

فضائل و خواص سوره تین

از حضرت امام صادق(ع) منقول است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را در نمازهای واجب و نافله بخواند در بهشت آنقدر به او عطا می‌شود تا راضی گردد.
فضائل و خواص سوره إنشراح
شکوفه های سور قرآن/94

فضائل و خواص سوره إنشراح

از حضرت رسول اکرم(ص) مروی است که می‌فرماید: هر کس این سوره را بخواند پاداش کسی را دارد که محمّد(ص) را محزون و غمگین دیده و غم و اندوه او را برطرف نموده است.
فضائل و خواص سوره ضحی
شکوفه های سور قرآن/93

فضائل و خواص سوره ضحی

از حضرت سَرور کائنات(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند از کسانی خواهد بود که خدا از آن‌ها راضی می‌شود و شایسته است که پیغمبر(ص) برای او شفاعت کند و به عدد هر یتیم و مسکین درخواست‌کننده دهحسنه برای او خواهد بود.
فضائل و خواص سوره واللّیل
شکوفه های سور قرآن/۹۲

فضائل و خواص سوره واللّیل

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند آنقدر به ‌او می‌بخشد که راضی شود و او را از سختی‌ها نجات می‌دهد و مسیر زندگی را برای او آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره شمس
شکوفه های سور قرآن/۹۱

فضائل و خواص سوره شمس

از حضرت سیّد انام(ص)مروی است: کسی که کم‌توفیق باشد اگر برخواندن این سوره‌ی مبارکه مداومت کند در تمام حالات توفیق رفیق او خواهد بود و نزد مردم منزلت و رفعت داشته و منفعت‌های بسیاری نصیب وی خواهد گردید.
فضائل و خواص سوره بلد
شکوفه های سور قرآن/۹۰

فضائل و خواص سوره بلد

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند خداوند او را از خشم و غضب خود در روز قیامت و از عقبات هولناک و مخوف آن مصون خواهد داشت.
فضائل و خواص سوره فجر
شکوفه های سور قرآن/۸۹

فضائل و خواص سوره فجر

از حضرت سَرور عالم(ص) مروی است: کسی که این سوره‌ی مبارکه را در دهه‌ی ذیحجّه هر شب بخواند خداوند گناهان او را می‌بخشد و اگر در این روزها بمیرد بی‌حساب وارد بهشت می‌گردد.
فضائل و خواص سوره غاشیه
شکوفه های سور قرآن/۸۸

فضائل و خواص سوره غاشیه

از حضرت سرور کائنات(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند، خداوند حساب او را در قیامت آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره أعلی
شکوفه های سور قرآن/87

فضائل و خواص سوره أعلی

حضرت امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرماید: کسی که سوره‌ی «أعلی» را در نماز واجب یا نافله‌ی خود بخواند، روز قیامت به‌ او ندا می‌شود: از هر دری از درهای بهشتی که می‌خواهی داخل شو.
فضائل و خواص سوره طارق
شکوفه های سور قرآن/۸۶

فضائل و خواص سوره طارق

حضرت رسول اکرم(ص) در ضمن حدیثی می‌فرماید: هر کس این سوره را تلاوت کند حسنات او بی‌شمار خواهد بود.