فضائل و خواص سوره بروج
شکوفه های سور قرآن/85

فضائل و خواص سوره بروج

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: کسی که این سوره‌ی مبارکه را که سوره‌ی انبیاست در نماز واجب بخواند، در روز قیامت با انبیاء و مرسلین و صالحان محشور می‌گردد.
فضائل و خواص سوره انشقاق
شکوفه های سور قرآن/84

فضائل و خواص سوره انشقاق

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی انشقاق را بخواند خداوند او را در پناه خود گیرد و نامه‌ی اعمال او را از پیشرو به ‌او می‌دهد نه از پشت‌سر (که حال دوزخیان این چنین است).
فضائل و خواص سوره مطفّفین
شکوفه های سور قرآن/83

فضائل و خواص سوره مطفّفین

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «مُطَفِّفین» را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند در قیامت از او حسابرسی نمی‌کند و از عذاب دوزخ وی را ایمن می‌گرداند و بر جسر جهنّم نخواهد گذشت به‌ گونه‌ای که نه آتش دوزخ او را می‌بیند و نه او آتش دوزخ را.
فضائل و خواص سوره انفطار
شکوفه های سور قرآن/82

فضائل و خواص سوره انفطار

از حضرت رسول‌ اکرم(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند خداوند در روز قیامت (همانند سوره‌ی تکویر) هنگامی که نامه‌ی عملش گشوده می‌شود او را رسوا نمی‌سازد و عیب‌های وی را می‌پوشاند.
فضائل و خواص سوره تکویر
شکوفه های سور قرآن/81

فضائل و خواص سوره تکویر

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «اِذَا الشَّمسُ کُوِّرَت» را قرائت کند هنگامی که (فردا) نامه‌ی عملش گشوده می‌شود خداوند او را رسوا نمی‌سازد.
فضائل و خواص سوره عبس
شکوفه های سور قرآن/80

فضائل و خواص سوره عبس

حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند: اگر کسی این سوره و سوره‌ی تکویر را بخواند جای او در بهشت و در سایه‌ی رحمت الهی بوده و از مقرّبان درگاهش خواهد بود.
فضائل و خواص سوره نازعات
شکوفه های سور قرآن/۷۹

فضائل و خواص سوره نازعات

از رسول اکرم(ص) مروی است: کسی که این سوره مبارکه را تلاوت کند سیراب از دنیا می‌رود و خداوند او را سیراب محشور می‌کند و سیراب وارد بهشت می‌نماید.
فضائل و خواص سوره نبأ
شکوفه های سور قرآن/78

فضائل و خواص سوره نبأ

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) آمده است: کسی که سوره‌ی «عَمّ یَتَساءلُون» را تلاوت کند خداوند در قیامت از شراب سرد و گوارای بهشتی سیرابش می‌نماید.
فضائل و خواص سوره مُرسَلات
شکوفه های سور قرآن/۷۷

فضائل و خواص سوره مُرسَلات

از سَرور کائنات(ص) روایت است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند برایش نوشته می‌شود که او از مشرکان نیست.
فضائل و خواص سوره دهر(هل أتی)
شکوفه های سور قرآن/۷۶

فضائل و خواص سوره دهر(هل أتی)

رسول‌ اکرم(ص) می‌فرماید: کسی که سوره‌ی مبارکه‌ی «هل‌أتی» را بخواند پاداش او بر خداوند، بهشت و حریر و لباس‌های بهشتی است.
فضائل و خواص سوره قیامت
شکوفه های سور قرآن/۷۵

فضائل و خواص سوره قیامت

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: خواندن این سوره‌ی مبارکه باعث خشوع و عفّت از شهوات و صیانت از بلیّات می‌گردد و قاری آن به یاری حق‌تعالی از هیچ حاکم و زمامداری نمی‌هراسد و در آن روز و شب در حراست خداوند متعال خواهد بود.
فضائل و خواص سوره مدّثّر
شکوفه های سور قرآن/۷۴

فضائل و خواص سوره مدّثّر

حضرت امام باقر(ع) می‌فرماید: کسی که سوره‌ی «مُدَّثِّر» را در نماز واجب بخواند بر خداوند حق است که او را همراه پیامبر(ص) و در جوار و در درجه‌ی او قرار دهد و در زندگی دنیا هرگز رنج و بدبختی دامنگیرش نشود.
فضائل و خواص سوره مزّمّل
شکوفه های سور قرآن/۷۳

فضائل و خواص سوره مزّمّل

از سَرور کائنات(ص) روایت است: هر کس سوره‌ی مُزِّمِّل را بخواند خداوند سختی‌ها و دشواری‌های دنیا و آخرتش را آسان می‌نماید و به تعداد شیاطین و جنّیان ثواب آزاد کردن بردگان در راه خدا به وی‌ پاداش می‌دهد.
فضائل و خواص سوره جِنّ
شکوفه های سور قرآن/ ۷۲

فضائل و خواص سوره جِنّ

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کسی سوره‌ی جنّ را در موضعی بخواند جنّیان از موضع بگریزند.
فضائل و خواص سوره نوح(ع)
شکوفه های سور قرآن/ ۷۱

فضائل و خواص سوره نوح(ع)

از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی نوح را بخواند از مؤمنانی خواهد بود که دعای نوح پیامبر(ع) شامل حال او می‌گردد.
فضائل و خواص سوره معارج
شکوفه های سور قرآن/ ۷۰

فضائل و خواص سوره معارج

از حضرتش سیّد عالم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی مبارکه‌ی معارج را تلاوت کند خداوند ثواب کسانی را به‌ او می‌دهد که پایبند امانات و عهد و پیمان خود باشند و بر نمازهای خویش محافظت می‌نمایند.
فضائل و خواص سوره حاقّه
شکوفه های سور قرآن/ ۶۹

فضائل و خواص سوره حاقّه

رسول‌اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «حاقّه» را قرائت کند خداوند حساب او را در قیامت آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره قلم
شکوفه های سور قرآن/ ۶۸

فضائل و خواص سوره قلم

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی مبارکه‌ی «ن وَ القَلَم» را تلاوت کند خداوند متعال ثواب کسانی که دارای حُسن اخلاق‌اند به ‌او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره ملک
شکوفه های سور قرآن/ ۶۷

فضائل و خواص سوره ملک

در حـدیثی از پیامبر اکـرم(ص) آمده است: کسی که سوره‌ی «تَبارَک» را تلاوت کند چنان است که گوئی شب قدر[1] و به ‌روایتی شب عید فطر را احیا نموده است.
فضائل و خواص سوره تحریم
شکوفه های سور قرآن/ ۶۶

فضائل و خواص سوره تحریم

از حضرت پیامبـر گـرامی(ص) مـروی است: هـر کس سوره‌ی «تَحـریم» را تـلاوت کند خـداوند او را توفیق توبه‌ی خالصانه و بی‌شائبه نصیب می‌فرماید.