فضائل و خواص سوره طلاق
شکوفه های سور قرآن/ ۶۵

فضائل و خواص سوره طلاق

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی طلاق را بخواند (و آن را در برنامه‌های زندگی خود به کار بندد) بر سنّت رسول خدا(ص) از دنیا می‌رود.
فضائل و خواص سوره تغابن
شکوفه های سور قرآن/ ۶۴

فضائل و خواص سوره تغابن

از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی تغابن را تلاوت کند از مرگ‌های ناگهانی ایمن می‌گردد.
فضائل و خواص سوره منافقون
شکوفه های سور قرآن/ ۶۳

فضائل و خواص سوره منافقون

از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت است: هر کس سوره‌ی «مُنافقون» را تلاوت کند از هر گونه شک و نفاق پاک می‌گردد.
فضائل و خواص سوره جمعه
شکوفه های سور قرآن/ ۶۲

فضائل و خواص سوره جمعه

از حضرت امام صادق(ع) مروی است: کسی که بر قرائت این سوره‌ی مبارکه در شب و روز (صبح و شام) مداومت نماید از وسوسه‌ی شیطان ایمن بوده و گناهان آن روز او بخشیده می‌گردد.
فضائل و خواص سوره صف
شکوفه های سور قرآن/ ۶۱

فضائل و خواص سوره صف

در حدیثی پیامبر خاتم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی صف را قرائت کند حضرت مسیح(ع) بر او درود می‌فرستد و برایش طلب مغفرت می‌نماید و در قیامت نیز همدم او خواهد بود.
فضائل و خواص سوره ممتحنه
شکوفه های سور قرآن/ ۶۰

فضائل و خواص سوره ممتحنه

در حدیثی سیّد عالم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی ممتحنه را تلاوت کند تمامی فرشتگان بر او درود می‌فرستند و برایش طلب مغفرت می‌نمایند.
فضائل و خواص سوره حشر
شکوفه های سور قرآن/ ۵۹

فضائل و خواص سوره حشر

حضرت امام‌صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌های «اَلرَّحْمن» و «حَشر» را به ‌هنگام شب بخواند خداوند فرشته‌ای مسلّح را بر او می‌گمارد که تا بامداد از خانه‌اش محافظت نماید.
فضائل و خواص سوره مجادله
شکوفه های سور قرآن/ ۵۸

فضائل و خواص سوره مجادله

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «حدید» و «مجادله» را در نمازهای فریضه بخواند و بر آن مداومت نماید خداوند هرگز او را در تمام طول زندگی کیفر نمی‌کند و در خود و خانواده‌اش گرفتار بدحالی و ناگواری نخواهد گردید.
فضائل و خواص سوره حدید
شکوفه های سور قرآن/ 57

فضائل و خواص سوره حدید

از رسول‌ اکرم(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی حدید را قرائت کند در زمره‌ی کسانی ثبت می گردد که به‌ خدا و رسولش ایمان آورده‌اند.
فضائل و خواص سوره واقعه
شکوفه های سور قرآن/ 56

فضائل و خواص سوره واقعه

از حضرت رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی واقعه را بخواند او را در زمره‌ی غافلان نمی‌نویسند.
فضائل و خواص سوره الرّحمن
شکوفه های سور قرآن/ 55

فضائل و خواص سوره الرّحمن

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «اَلرَّحمن» را تلاوت کند شکر نعمت‌های خداوند را ادا کرده است و خداوند بر عجز و ناتوانی او ترحّم می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره قمر
شکوفه های سور قرآن/ 54

فضائل و خواص سوره قمر

از حضرت پیامبر گرامی اسلام(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی «اقتربت» (قَمَر) را هر شب قرائت کند روز قیامت در حالی برانگیخته می‌شود که صورت او همچون ماه در شب نیمه درخشش دارد، و در روایتی نور و روشنایی چهره‌ی او بر سایر خلایق برتری خواهد داشت.
فضائل و خواص سوره نجم
شکوفه های سور قرآن/ 53

فضائل و خواص سوره نجم

در حدیثی از رسول‌ اکرم(ص) روایت است که هر کس سوره‌ی «نجم» را تلاوت کند خداوند به‌ تعداد هر یک از کسانی که پیامبر را تصدیق کرده‌اند ده حسنه به‌ او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره طور
شکوفه های سور قرآن/ 52

فضائل و خواص سوره طور

از رسول اکرم(ص) روایت است: هر کس سوره‌ی طور را تلاوت کند بر خداوند است که او را از عذابش ایمن گرداند و در بهشت برینش متنعّم بدارد.
فضائل و خواص سوره ذاریات
شکوفه های سور قرآن/ 51

فضائل و خواص سوره ذاریات

از حضرت امام صادق(ع) مروی است: هر کس سوره‌ی ذاریات را در روز یـا در شب بخـواند خـداوند وضع معیشت او را بهبود می‌بخشد و روزی وی را فراخ می‌گرداند و نوری در قبر او بیافریند که تا روز قیامت قبر وی منوّر باشد.
فضائل و خواص سوره ق
شکوفه های سور قرآن/ 50

فضائل و خواص سوره ق

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است که فرمود: هر کس سوره‌ی «ق»را بخـواند خـداوند حالت جان دادن و سکرات موت را بر او آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره حجرات
شکوفه های سور قرآن/ 49

فضائل و خواص سوره حجرات

حضرت سیّد عالم(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «حُجُرات» را تلاوت کند به تعداد تمام کسانی که خدا و پیامبر را اطاعات یا عصیان کرده‌اند حسنه به‌ او داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره فتح
شکوفه های سور قرآن/ 48

فضائل و خواص سوره فتح

در حدیثی از رسول‌ خدا(ص) آمده است: هر کس این سوره را قرائت کند مانند کسی است که به ‌هنگام فتح مکّه در خدمت پیامبر(ص) و لشکر ایشان حضور داشته است.
فضائل و خواص سوره محمّد(ص)
شکوفه های سور قرآن/ 47

فضائل و خواص سوره محمّد(ص)

از پیامبر گرامی اسلام(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی محمّد(ص) را تلاوت کند حق است بر خدا که او را از نهرهای بهشتی سیراب نماید.
فضائل و خواص سوره احقاف
شکوفه های سور قرآن/ 46

فضائل و خواص سوره احقاف

از امام صادق(ع) مروی است: کسی که سوره‌ی «احقاف» را هر روز یا هر جمعه قرائت کند خداوند وحشت را در دنیا از او برطرف می‌نماید و از هول و هراس‌های قیامت نیز در امان خواهد بود.