فضائل و خواص سوره قصص
شکوفه های سور قرآن/ 28

فضائل و خواص سوره قصص

از حضرت ختمی نبوّت(ص) روایت است هر کس سوره‌ی قصص را قرائت کند به تعداد تمام کسانی که موسی(ع) را تصدیق یا تکذیب نموده‌اند ده حسنه به وی عطا می‌شود.
فضائل و خواص سوره نمل
شکوفه های سور قرآن/ 27

فضائل و خواص سوره نمل

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس طواسین سه‌گانه (سوره‌های شعراء و نمل و قصص) را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود و در جوار او و سایه‌ی لطف و حمایتش قرار می‌گیرد و در دنیا فقیر و تهیدست نمی‌شود و با ثواب‌های دیگر چنانکه در سوره‌ی «شعراء» گذشت.
فضائل و خواص سوره شعراء
شکوفه های سور قرآن/ 26

فضائل و خواص سوره شعراء

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است کسی که این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند به تعداد هر مرد مؤمن و زن مؤمنه ده حسنه پاداش خواهد داشت و زمانی که از قبر بیرون می‌آید زبانش به‌ «لا إله إلّا الله» گویا خواهد بود.
فضائل و خواص سوره فرقان
شکوفه های سور قرآن/ 25

فضائل و خواص سوره فرقان

پیامبر گرامی(ص) می‌فرماید: کسی که سوره‌ فرقان را قرائت کند حق تعالی در روز قیامت وی را برمی‌انگیزد در حالی که مؤمن به روز رستاخیز و موحّد باشد و بعث و نشور را تصدیق دارد... با ثواب‌های دیگر.
فضائل و خواص سوره نور
شکوفه های سور قرآن/ 24

فضائل و خواص سوره نور

از سیّد عالم حضرت رسول اکرم(ص) مروی است کسی که سوره‌ی‌ نور را قرائت کند خداوند به تعداد هر زن و مرد مؤمنی ده‌حسنه برای او ثبت می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره مومنون
شکوفه های سور قرآن/ 23

فضائل و خواص سوره مومنون

از حضرت پیامبر اکرم(ص) مروی است هر کس سوره‌ی مؤمنون را تلاوت کند در وقت مردن فرشتگان وی را به رَوح و ریحان بشارت می‌دهند و فرشته‌ی مرگ مژدگانی به او می‌دهد که چشمش روشن... و روحش به‌ دارالسّلام منتقل می‌گردد.
فضائل و خواص سوره حج
شکوفه های سور قرآن/ 22

فضائل و خواص سوره حج

از سیّد عالم، رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی حج را قرائت کند خداوند به تعداد تمام کسانی که حج و عمره به جای آورده‌اند پاداش حج و عمره به او می‌دهد.
فضائل و خواص سوره انبیاء
شکوفه های سور قرآن/ 21

فضائل و خواص سوره انبیاء

از حضرت رسول اکرم(ص) روایت است هر کس سوره‌ی انبیاء را بخواند خداوند حساب او را آسان می‌کند و هر پیامبری که نام او در قرآن آمده به وی سلام کرده با او مصافحه می‌نماید و در بهشت از رفقای ایشان خواهد بود.
فضائل و خواص سوره طه(ص)
شکوفه های سور قرآن/ 20

فضائل و خواص سوره طه(ص)

از امام صادق(ع) آمده است: تلاوت سوره «طه» را ترک نکنید چرا که خدا آن را و کسانی را که آن را تلاوت نمایند دوست می‌دارد و کسی که بر تلاوت آن مداومت کند، خداوند در روز قیامت نامه‌ی اعمالش را به دست راستش می‌دهد... و او را به آنچه در اسلام عمل کرده محاسبه نمی‌کند و آنقدر پاداش به وی می‌دهد که راضی گردد.
فضائل و خواص سوره مریم(س)
شکوفه های سور قرآن/ 19

فضائل و خواص سوره مریم(س)

از حضرت امام ششم(ع) مروی است: کسی که از جهت معیشت در تنگنا و سختی باشد این سوره‌ی مبارکه را هفت بار تلاوت کند روزی وی فراخ می‌شود.
فضائل و خواص سوره کهف
شکوفه های سور قرآن/ 18

فضائل و خواص سوره کهف

از حضرت امام صادق(ع) مروی است: کسی که در هر شب جمعه سوره‌ی کهف را تلاوت نماید، کفاره‌ی گناهان او از این جمعه تا جمعه‌ی دیگر خواهد بود.
فضائل و خواص سوره اسراء
شکوفه های سور قرآن/ 17

فضائل و خواص سوره اسراء

در تفسیر صافی از حضرت امام صادق(ع) روایت کرده است: هر کس سوره‌ی «اسراء» را در هر شب جمعه تلاوت کند از دنیا نخواهد رفت تا خدمت امام زمان حشرت ولی‌عصر ارواحنا فداء مشرّف شود و از یاران آن حضرت خواهد بود.
فضائل و خواص سوره نحل
شکوفه های سور قرآن/ 16

فضائل و خواص سوره نحل

از پیامبر گرامی اسلام(ص) مروی است هر کس این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند حق تعالی از نعمت‌هائی که در دنیا به او عطا فرموده حسابرسی نخواهد کرد.
فضائل و خواص سوره حجر
شکوفه های سور قرآن/ 15

فضائل و خواص سوره حجر

از حضرت امام صادق(ع) مروی است: کسی که این سوره‌ی مبارکه را با زعفران (در ظرفی) بنویسد و با آب بشوید و آن را زنی که کمبود شیر دارد بیاشامد، باعث فراوانی شیر وی می‌گردد.
فضائل و خواص سوره ابراهیم(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 14

فضائل و خواص سوره ابراهیم(ع)

از پیامبر گرامی ‌اسلام (ص)نقل است: کسی که سوره‌های «ابراهیم» و «حِجر» را بخواند خداوند به تعداد هر یک از آن‌ها که بت می‌پرستیدند و آن‌ها که نمی‌پرستیدند، ده حسنه به وی عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره‌ رعد
شکوفه های سور قرآن/ 13

فضائل و خواص سوره‌ رعد

حضرت سیّد عالم(ص) در ضمن روایتی که فضائل این سوره‌ی مبارکه را برمی‌شمارد، می‌فرماید: و کسی که این سوره‌ی مبارکه را بخواند و در روز قیامت از جمله‌ی موقنان (با‌یقین) و کسانی که به عهد خود وفا نموده‌اند به شمار می‌آید.
فضائل و خواص سوره یوسف(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 12

فضائل و خواص سوره یوسف(ع)

حضرت رسول(ص) می‌فرماید: خانواده و بندگان (زیردستان) خود را سوره‌ی یوسف بیاموزید، هر مسلمانی که آن را تلاوت کند و اهل خود و بندگان (زیردستان) خویش را تعلیم دهد حق تعالی سکرات مرگ را بر او آسان می‌گرداند و وی را توفیق دهد که بر هیچ مسلمانی رشک و حسد نبرد.
فضائل و خواص سوره‌ هود(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 11

فضائل و خواص سوره‌ هود(ع)

از سرور عالمیان(ص) راویت است کسی که این سوره را بخواند، پاداش و ثوابی به تعداد کسانی که به هود پیغمبر و سایر پیامبران ایمان آوردند و کسانی کـه آن‌ها را انکار نمودند خواهد داشت و روز قیامت... حساب وی آسان خواهد بود.
فضائل و خواص سوره یونس(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 10

فضائل و خواص سوره یونس(ع)

در حدیثی رسول‌ اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند به عدد هر کس که تصدیق یا تکذیب حضرت یونس(ع) را نموده و به عدد هر کس که با فرعون غرق شده ده حسنه به او عطا می‌گردد.
فضائل و خواص سوره توبه
شکوفه های سور قرآن/ 9

فضائل و خواص سوره توبه

از حضرت امام صادق(ع) نقل است: کسی که این سوره را بنویسد و در میان اجناس و یا عمامه یا کلاه و شب‌کلاه خود بگذارد از سرقت و سوختن ایمن خواهد بود و به محلّ سکونت وی آسیبی نخواهد رسید.