فضائل و خواص سوره‌ رعد
شکوفه های سور قرآن/ 13

فضائل و خواص سوره‌ رعد

حضرت سیّد عالم(ص) در ضمن روایتی که فضائل این سوره‌ی مبارکه را برمی‌شمارد، می‌فرماید: و کسی که این سوره‌ی مبارکه را بخواند و در روز قیامت از جمله‌ی موقنان (با‌یقین) و کسانی که به عهد خود وفا نموده‌اند به شمار می‌آید.
فضائل و خواص سوره یوسف(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 12

فضائل و خواص سوره یوسف(ع)

حضرت رسول(ص) می‌فرماید: خانواده و بندگان (زیردستان) خود را سوره‌ی یوسف بیاموزید، هر مسلمانی که آن را تلاوت کند و اهل خود و بندگان (زیردستان) خویش را تعلیم دهد حق تعالی سکرات مرگ را بر او آسان می‌گرداند و وی را توفیق دهد که بر هیچ مسلمانی رشک و حسد نبرد.
فضائل و خواص سوره‌ هود(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 11

فضائل و خواص سوره‌ هود(ع)

از سرور عالمیان(ص) راویت است کسی که این سوره را بخواند، پاداش و ثوابی به تعداد کسانی که به هود پیغمبر و سایر پیامبران ایمان آوردند و کسانی کـه آن‌ها را انکار نمودند خواهد داشت و روز قیامت... حساب وی آسان خواهد بود.
فضائل و خواص سوره یونس(ع)
شکوفه های سور قرآن/ 10

فضائل و خواص سوره یونس(ع)

در حدیثی رسول‌ اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند به عدد هر کس که تصدیق یا تکذیب حضرت یونس(ع) را نموده و به عدد هر کس که با فرعون غرق شده ده حسنه به او عطا می‌گردد.
فضائل و خواص سوره توبه
شکوفه های سور قرآن/ 9

فضائل و خواص سوره توبه

از حضرت امام صادق(ع) نقل است: کسی که این سوره را بنویسد و در میان اجناس و یا عمامه یا کلاه و شب‌کلاه خود بگذارد از سرقت و سوختن ایمن خواهد بود و به محلّ سکونت وی آسیبی نخواهد رسید.
فضائل و خواص سوره انفال
شکوفه های سور قرآن/ 8

فضائل و خواص سوره انفال

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره را بنویسد و همراه خود بدارد از همه‌ی آفات چشمِ‌بد و مار و دشمن محفوظ می‌ماند و در هیچ سفری راه را گم نمی‌کند و در برابر هر حاکم و قاضی بایستد حق خود را می‌ستاند و حاجتش برآورده می‌شود و بر خصم و دشمنان هنگام مخاصمه به یاری خدا فایق می‌گردد.
فضائل و خواص سوره اعراف
شکوفه های سور قرآن/ 7

فضائل و خواص سوره اعراف

از حضرت امام صادق(ع) آمده است که فرمود: کسی که سوره‌ی اعراف را در هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی بر آن‌ها و نه غمی خواهد بود.
فضائل و خواص سوره انعام
شکوفه های سور قرآن/ 6

فضائل و خواص سوره انعام

از حضرت ختمی مرتبت(ص) مروی است هرکس سوره‌ی انعام را قرائت کند به عدد هر آیتی که در آن است هفتاد هزار فرشته یک شبانه‌روز بر او درود می‌فرستند.
فضائل و خواص سوره مائده
شکوفه های سور قرآن/ 5

فضائل و خواص سوره مائده

حضرت امام محمّد باقر(ع) می‌فرماید: کسی که سوره‌ی مبارکه‌ی مائده را در هر پنجشنبه بخواند ایمان او استوار می ماند و هرگز به شرک آلوده نخواهد شد.
فضائل و خواص سوره نساء
شکوفه های سور قرآن/ 4

فضائل و خواص سوره نساء

امام صادق(ع) می‌فرماید: چنانچه این سوره‌ی مبارکه را جهت سازش و اصلاح میان زن و شوهر قرائت کنند به یاری خدا مراد حاصل می‏گردد.
فضائل و خواص سوره آل عمران
شکوفه های سور قرآن/ 3

فضائل و خواص سوره آل عمران

از حضرت سرور کائنات(ص) مروی است هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت نماید خداوند به عدد هر آیه از آن ایمنی عبور از جسر جهنم و پل صراط و به روایتی ایمنی از حرارت و سوزش دوزخ به وی عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره‌ بقره
شکوفه های سور قرآن/ 2

فضائل و خواص سوره‌ بقره

از پیغمبر اکرم(ص) مروی است هر کس این سوره را بخواند مستغرق صلوات و رحمت نامتناهی الهی بوده و پاداش کسی که در راه خدا حفظ حدود دیار اسلام را کرده باشد خواهد داشت.
فضائل و خواص سوره حمد
شکوفه های سور قرآن/ 1

فضائل و خواص سوره حمد

رسول اکرم(ص) می ‏فرماید: هرکس سوره‏ ی حمد را بخواند چنان است که دو سوم قرآن را خوانده و ثواب آن کسی که بر همه‏ ی مؤمنان تصدّق کرده باشد به او داده می ‏شود.
فضائل و خواص سوره های قرآن/ پیشگفتار

فضائل و خواص سوره های قرآن/ پیشگفتار

نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد، با سپاس بی‌حدّ ایزد منّان، ثمره‌ی تلاش بیان و بنان مدّت زمانی است نه چندان دور که با توفیقات الهی گردآوری و تدوین گردیده و به علاقمندان و پیروان قرآن و عترت(ع) عرضه می‌گردد.