همسرداری| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۱

همسرداری| ۳

آیا سنّت‌ها و فرهنگی که در یک منطقه جغرافیایی رعایت می‌شود، اساس تقسیم‌بندی وظایف بین زن و شوهر است؟ مثلاً زن‌های ایرانی باید خانه‌داری و شوهرداری کنند و زنان اروپایی باید به مشاغل بیرون خانه بپردازند؟
همسرداری| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| 2

همسرداری| ۲

انگیزه‌ی ابتدایی ازدواج و عامل گرمابخش روابط همسران، جاذبه‌ی جنسی است، اما جاذبه‌ی جنسی عاملی زودگذر و موقت است و به مرور زمان، زن و مرد، هر قدر که از لحاظ ظاهری فوق العاده باشند، در چشم یکدیگر طبیعی و عادی جلوه خواهند کرد.
همسرداری|۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۱

همسرداری|۱

تمام اختلاف‌های همسران از تک‌محوری شدن مدیریت خانواده ریشه می‌گیرد؛ یعنی از این که زن، مرد ر ا کنار بزند یا مرد، زن را از مدیریت خانواده خارج کند (زن سالاری یا مردسالاری).