حکم سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی
احکام ازدواج/۹

حکم سهولت در امر ازدواج از نظر شرعی

تحمیل مخارج زیاد بر داماد در مراسم ازدواج چه حکمی دارد؟
سختگیری‌های بی‌مورد در ازدواج
احکام ازدواج/۸

سختگیری‌های بی‌مورد در ازدواج

سختگیری‌های بیش از حد برخی والدین در مورد ازدواج (مهریه و ...) موجب محروم شدن جوانان از ازدواج و بروز برخی مفاسد می شود. عمل این نوع والدین چه حکمی دارد؟
حکم ازدواج و معامله با اهل حق
احکام ازدواج/۷

حکم ازدواج و معامله با اهل حق

حکم ازدواج، معاشرت و معامله با اهل حق چیست؟
حکم تعیین شیربها در ازدواج
احکام ازدواج/۶

حکم تعیین شیربها در ازدواج

تعیین و دریافت شیربها در ازدواج از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جزو سنن و آداب شرعی ازدواج است؟
حکم ازدواج و معامله با بهایی
احکام ازدواج/۵

حکم ازدواج و معامله با بهایی

ازدواج و معامله با بهایی‌ چه حکمی دارد؟ آیا بهایی نجس است؟
حکم ازدواج دختر شیعه با مرد صوفی مذهب
احکام ازدواج/۴

حکم ازدواج دختر شیعه با مرد صوفی مذهب

حکم تزویج دختر شیعه دوازده امامی با مرد صوفی مذهب و درویش مسلک چیست؟
حکم عقد ۹۹ ساله
احکام ازدواج/۳

حکم عقد ۹۹ ساله

اجرای عقد موقت نود و نه ‌ساله، حکم عقد دائم دارد یا موقت؟
اذن ولی دختر در ازدواج
احکام ازدواج/۲

اذن ولی دختر در ازدواج

در ازدواج دختر اذن ولی لازم است. ولی اگر دختر پدر و پدربزرگ نداشت و یا علیرغم وجود خواستگاری هم‌کفو و مناسب، ولی از اذن خودداری کرد، از جانب چه کسی باید اذن صورت گیرد؟
حکم ازدواج با غیرمسلمان و غیرشیعه
احکام ازدواج/۱

حکم ازدواج با غیرمسلمان و غیرشیعه

ازدواج مسلمان با غیرمسلمان و ازدواج شیعه با اهل سنت، چه حکمی دارد؟
حکم تأدیب فرزندان
احکام امر به معروف و نهی از منکر/ ۴

حکم تأدیب فرزندان

تأدیب و زدن فرزندان توسط والدین تا چه مقدار جایز است؟
حکم نهی از منکر والدین توسط فرزند
احکام امر به معروف و نهی از منکر/۳

حکم نهی از منکر والدین توسط فرزند

اگر پدر یا مادر مرتکب گناه شوند، وظیفه فرزند در مقابل آنها چیست؟ آیا نهی از منکر نسبت به آنها بی احترامی محسوب نمی شود؟
لزوم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر/ ۲

لزوم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر

آیا دولت اسلامی شرعاً موظف به اجرای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است؟
حکم امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر/ ۱

حکم امر به معروف و نهی از منکر

آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه حکومت است یا آحاد مردم؟
یقین به موت برای دفن میّت
احکام پزشکی

یقین به موت برای دفن میّت

در مواردی مشاهده شده علیرغم صدور اجازه تدفین میّت توسط پزشک، مرده زنده شده است. آیا تکلیف در موارد مشکوک مانند سکته و امثال آن چیست؟ و تا چه مقدار برای تدفین میّت صبر لازم است؟
حکم قتل از روی ترحم
احکام پزشکی

حکم قتل از روی ترحم

اقدام به قتل بیماری که از نظر پزشکی هیچ امیدی به شفا یا بهبودی او وجود ندارد، به منظور جلوگیری از درد و رنج بیمار چه حکمی دارد؟
حکم اهدای خون به نیازمندان
احکام پزشکی

حکم اهدای خون به نیازمندان

آیا اهدای خون جهت رفع نیاز نیازمندان ازنظر شرعی فضیلت و ثواب هم دارد یا فقط یک وظیفه انسانی است؟
حکم سقط جنین به خاطر جان مادر
احکام پزشکی

حکم سقط جنین به خاطر جان مادر

اگر به خاطر جنین، جان مادر در خطر باشد، سقط آن جایز است یا خیر؟
حکم قطع اعضاء و جوارح میّت
احکام پزشکی

حکم قطع اعضاء و جوارح میّت

آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟
دیه عقیم کردن
احکام پزشکی

دیه عقیم کردن

آیا به پزشکی که مرد یا زن را عقیم می کند، دیه تعلق می گیرد؟
حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان
احکام پزشکی

حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان

در پزشکی قانونی بدن برخی اموات را بدون اطلاع اولیای آنها و بدون آنکه شاکی و مسئله خاصی در میان باشد، کالبدشکافی می کنند و برخی اعضای میّت را برمی دارند. آیا شرعاّ مجازند؟