لزوم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر/ ۲

لزوم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر

آیا دولت اسلامی شرعاً موظف به اجرای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است؟
حکم امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر/ ۱

حکم امر به معروف و نهی از منکر

آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه حکومت است یا آحاد مردم؟
یقین به موت برای دفن میّت
احکام پزشکی

یقین به موت برای دفن میّت

در مواردی مشاهده شده علیرغم صدور اجازه تدفین میّت توسط پزشک، مرده زنده شده است. آیا تکلیف در موارد مشکوک مانند سکته و امثال آن چیست؟ و تا چه مقدار برای تدفین میّت صبر لازم است؟
حکم قتل از روی ترحم
احکام پزشکی

حکم قتل از روی ترحم

اقدام به قتل بیماری که از نظر پزشکی هیچ امیدی به شفا یا بهبودی او وجود ندارد، به منظور جلوگیری از درد و رنج بیمار چه حکمی دارد؟
حکم اهدای خون به نیازمندان
احکام پزشکی

حکم اهدای خون به نیازمندان

آیا اهدای خون جهت رفع نیاز نیازمندان ازنظر شرعی فضیلت و ثواب هم دارد یا فقط یک وظیفه انسانی است؟
حکم سقط جنین به خاطر جان مادر
احکام پزشکی

حکم سقط جنین به خاطر جان مادر

اگر به خاطر جنین، جان مادر در خطر باشد، سقط آن جایز است یا خیر؟
حکم قطع اعضاء و جوارح میّت
احکام پزشکی

حکم قطع اعضاء و جوارح میّت

آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟
دیه عقیم کردن
احکام پزشکی

دیه عقیم کردن

آیا به پزشکی که مرد یا زن را عقیم می کند، دیه تعلق می گیرد؟
حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان
احکام پزشکی

حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان

در پزشکی قانونی بدن برخی اموات را بدون اطلاع اولیای آنها و بدون آنکه شاکی و مسئله خاصی در میان باشد، کالبدشکافی می کنند و برخی اعضای میّت را برمی دارند. آیا شرعاّ مجازند؟
حکم ضمانت پزشک
احکام پزشکی

حکم ضمانت پزشک

پزشکی به علت فقر مالیِ مریض که قادر به پرداخت اجرت عمل جراحی نیست، از معالجه و جراحی بیمار اورژانسی اجتناب می کند و در نتیجه بیمار فوت می کند، آیا پزشک ضامن است؟
حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی
احکام پزشکی

حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی

زنی از شوهر خود بچه دار نمی‌شود، آیا جایز است نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و بدین‌وسیله حامله گردد؟
حکم تشریح مرده مسلمان
احکام پزشکی

حکم تشریح مرده مسلمان

تشریح مرده مسلمان چه حکمی دارد؟
حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری
احکام پزشکی

حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری

نوشتن داروی بیمار در دفترچه دیگری از سوی پزشک چه حکمی دارد؟
حکم خوردن غذای مضر
احکام پزشکی

حکم خوردن غذای مضر

خوردن غذاها و میوه‌هایی که برای برخی از بیماران ضرر دارد، چه حکمی دارد؟
حکم بستن لوله های رحم
احکام پزشکی

حکم بستن لوله های رحم

حکم بستن لوله‌های رحم به منظور کنترل جمعیت چیست؟
حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری
احکام پزشکی

حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری

اعمال جراحی که مردان و زنان برای جلوگیری از بارداری انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟
حکم سقط جنین
احکام پزشکی

حکم سقط جنین

حکم سقط جنین چیست و کفاره آن چه بوده و برعهده چه کسی است؟
حکم مراجعه مرد به پزشک زن
احکام پزشکی

حکم مراجعه مرد به پزشک زن

مراجعه مردان به پزشک زن با وجود پزشک مرد، چه حکمی دارد؟
حکم مراجعه زن به پزشک مرد
احکام پزشکی

حکم مراجعه زن به پزشک مرد

مراجعه زن به پزشک مرد با وجود پزشک زن، چه حکمی دارد؟
حکم رقص
احکام موسیقی

حکم رقص

رقصیدن از نظر مراجع عظام تقلید چه حکمی دارد؟