حکم کف زدن در مجالس اهل بیت(ع)
احکام موسیقی

حکم کف زدن در مجالس اهل بیت(ع)

حکم کف و سوت زدن در مجالس اهل بیت(ع) چیست؟
حکم کف و سوت زدن
احکام موسیقی

حکم کف و سوت زدن

کف و سوت زدن در مجالس اهل بیت چه حکمی دارد؟
حکم رقصیدن و کف زدن
احکام موسیقی

حکم رقصیدن و کف زدن

رقصیدن و دست افشانی در مجالس چه حکمی دارد؟
حکم تشویق رقص
احکام موسیقی

حکم تشویق رقص

برخی افراد هنگام رقص زنان یا مردان به آن‌ها به شاباش می‌دهند، پرداخت این پول که موجب تشویق رقاص می‌شود چه حکمی دارد؟
حکم اجرای گروه‌های نوازنده
احکام موسیقی

حکم اجرای گروه‌های نوازنده

نوازندگی گروه‌های نوازنده در مراسم عروسی که گاهی با کسب مجوز از اداره ارشاد انجام می‌شود، چه حکمی دارد و درآمد حاصل از این راه چه صورتی دارد؟
حکم پخش آهنگ غیرمطرب در مساجد
احکام موسیقی

حکم پخش آهنگ غیرمطرب در مساجد

پخش آهنگ‌های غیرمطرب در مساجد چه حکمی دارد؟
حکم موسیقی سنتی
احکام موسیقی

حکم موسیقی سنتی

حکم نواختن و گوش دادن به موسیقی سنتی که میراث ملی ایران است، چیست؟
حکم به‌کارگیری آلات لهو و لعب در مجالس جشن
احکام موسیقی

حکم به‌کارگیری آلات لهو و لعب در مجالس جشن

به کارگیری آلات لهو و لعب از قبیل دف و دایره در مجالس ائمه معصومین(ع) چه حکمی دارد؟
حکم جمع آوری اعانات با استفاده از گروههای موسیقی
احکام موسیقی

حکم جمع آوری اعانات با استفاده از گروههای موسیقی

حکم استفاده از کمک‌های مردمی که در مراسم‌های عروسی یا گروه‌های ارکستر موسیقی جمع‌آوری می‌شوند، چیست؟
حکم ترویج موسیقی
احکام موسیقی

حکم ترویج موسیقی

تدریس و ترویج موسیقی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟