شرکت در نماز جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰
خواندن نماز فرادی هنگام جماعت ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۳
مجلسى اوّل‏ ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
لزوم اتصال در نماز جماعت ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰
طولانی شدن نماز جماعت ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۵
حکمت ۱۷۰: ضرورت ترک گناه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
حکمت ۱۶۹: آینده‌نگری ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰