نقش اخلاق در تعديل غرايز
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی| ۴

نقش اخلاق در تعديل غرايز

پيروان برخى از اديان و مذاهب معتقدند براى رسيدن به كمال به طور كلّى بايد غرايز را سركوب نمود، ولى اسلام مى‌‏گويد غريزه را بايد هدايت و كنترل كرد، زيرا سركوبى غرايز و تمايلات- به خصوص غريزه جنسى- خطرها و ضررهاى فراوانى به بار مى‌‏آورد.
تعديل غرايز
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی| ۳

تعديل غرايز

همان گونه كه در ساختمان جسم انسان يك عضو بی‌مصرف آفريده نشده در ساختمان روح و جان او نيز هر انگيزه و غريزه و ميلى نقش حياتى دارد، اما اگر اين غرايز به طور صحيح هدايت و رهبرى نشود و تحت كنترل دقيق قرار نگيرد خطرناك و زيانبخش خواهد بود...
بُعد ارزشى در اخلاق عملى‏
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی| ۲

بُعد ارزشى در اخلاق عملى‏

در علم اخلاق، عمل از آن جهت كه بار ارزشى دارد و كاشف از يك خصيصه خلقى است مورد بررسى قرار مى‌‏گيرد. به عبارت ديگر، آداب و احكام در علم اخلاق از آن حيث كه ارزش آفرين است، و نه از جهت حقوقى و تكليفى، ارزيابى مى‏‌شود.
علم اخلاق از ديدگاه‌هاى گوناگون‏
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی| ۱

علم اخلاق از ديدگاه‌هاى گوناگون‏

مهم‌ترين مسأله‏‌اى كه فراوان مورد توجّه آئين مقدّس اسلام قرار گرفته و در رسيدن به كمالات و فضايل انسانى نقش اساسى دارد مسأله تزكيّه‏ نفس و پرورش روح است كه به عنوان يك امر حياتى و ضرورى مطرح مى‏باشد.