وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۲
آیین وهابیت| ۴

وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۲

هرگز نمى‌توان تعمير قبور اولياى الهى و صالحان را عملى حرام و يا مكروه قلمداد كرد، بلكه بايد آن را نوعى تعظيم شعائر و تظاهر به مودّت در قربى تلقى نمود و مايه تكريم آنها شمرد.
وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۱
آیین وهابیت| ۳

وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۱

در سال ١٣۴۴ ه‍ . ق. كه سعودي‌ها بر مكّه و مدينه و اطراف آن سلطه پيدا كردند، به فكر افتادند كه براى تخريب مشاهد بقيع و آثار خاندان رسالت و صحابه پيامبر مستمسكى به دست آورند و با گرفتن فتوا از علماى مدينه، راه را بر تخريب آن هموار نمايند و افكار عمومى مردم حجاز را كه هرگز با اين اعمال موافق نبودند، براى اين كار آماده سازند.
شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۲
آیین وهابیت| ۲

شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۲

عقايد و گفته‌هاى باطل وهابیّان باعث شده است افرادى كه اسلام را از ديدگاه آنان مطالعه كرده‌اند، بگويند اسلام دين خشك و جامدى است كه به درد همه زمان‌ها نمى‌خورد!
شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۱
آیین وهابیت| ۱

شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۱

مسلك و آيين وهابیّت منسوب است به شيخ محمّد فرزند «عبدالوهاب» نجدى كه اين نسبت برگرفته از نام پدر او «عبدالوهاب» است.
وهابی کیست و مرامش چیست؟

وهابی کیست و مرامش چیست؟

از دیر زمانی است که از «وهابیّت» سخن به میان می‌آید، به‌ ویژه اخیراً بازار این واژه رونق بیشتری پیدا کرده است، به‌ طور خلاصه توضیح دهید که وهابی کیست و مرامش چیست؟