برچسب ها
برچسب: باب الجفاء
موضوع شماره ۶۷
باب الجفاء از کتاب غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم...
کد خبر: ۱۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹