برچسب ها
برچسب: باب المجالسة
موضوع شماره ۶۸
باب المجالسة از کتاب غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم...
کد خبر: ۱۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰