برچسب ها
برچسب: ربای حلال
احکام موضوعی| ۲۷
خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام... را حلال نمى کند اما اگر بدون شرط خود قرض گیرنده... صندوق و حقوق کارمندان باشد 17 رباى حلال پرسش 605... کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع نماید...
کد خبر: ۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶