تجسم اعمال
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۶

تجسم اعمال

اعمال و سخنانى که از ما سر مى‌زند به صورت انرژیهاى گوناگون در فضاى اطراف ما پراکنده مى‌شوند، و روى در و دیوار و حتى بدن ما و زمینى که بر روى آن زندگى مى‌کنیم اثر مى‌گذارند اثرى جاودانى و فناناپذیر و براى همیشه در پرونده‌ی جهان طبیعت بایگانى مى‌شوند، زیرا فنا و نابودى در اینجا مفهوم ندارد.
سرچشمه اصلی کیفر و پاداش‌ها
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۵

سرچشمه اصلی کیفر و پاداش‌ها

اصولاً مجازات یا از روح انتقامجویى سرچشمه مى‌گیرد یا براى عبرت دیگران و یا تربیت خود خلافکاران است. و هیچ یک از این سه موضوع درباره‌ی کیفرهاى پس از مرگ درست نیست. اما انتقام و انتقامجویى از ساحت پاک پروردگار بدور است...
حساب و کتاب و میزان اعمال
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۴

حساب و کتاب و میزان اعمال

در میان هر قوم و ملتى مقیاس سنجشهائى براى تعیین ارزشها وجود دارد که مى‌توان گفت سرنوشت ملتها را همین «مقیاس سنجشها» تعیین مى‌کند، فى‌المثل مقیاس سنجش «علم و عالم» و دانش و دانشمند در دنیاى مادى ماشینى چیزى است و در مکتب انبیاء و رجال آسمانى و وحى چیز دیگر.
گواهان در رستاخیز
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۳

گواهان در رستاخیز

نباید فراموش کنیم که روح و جسم ما یک بایگانى عجیب اسرارآمیز از تمام اعمال و رفتار و سخنان عمر ماست، یعنى همانطور که غذاهائى از آغاز عمر تاکنون خورده‌ایم در جسم ما - بدون استثناء اثر گذارده، و آثار هر یک از آنها در خون ما، در سلولهاى بدن، در استخوان و رگ و پى ما وجود دارد...
کمبود مواد خاکی زمین
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۲

کمبود مواد خاکی زمین

ایراد دیگرى که در مورد معاد جسمانى مى‌کنند این است که اگر بنا شود تمام افراد انسان در روز رستاخیز با همین بدن مادى بازگردند، اصولاً خاکهاى روى زمین براى آن همه انسان کافى نیست، و به این صورت گرفتار کمبود مصالح اصلى براى ساختمان این همه انسان مى‌شویم!
معاد جسمانی در ترازوی عقل| چهار اشکال همزادی جسم و روح
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۱

معاد جسمانی در ترازوی عقل| چهار اشکال همزادی جسم و روح

در قرآن هر کجا سخن از معاد به میان آمده، منظور معاد جسمانى بوده است و اصولاً کمتر کسى در محیط نزول قرآن «معاد روحانى فقط» را انکار مى‌کرده است، بنابراین وحشتى که عرب جاهلى از طرح معاد قرآن داشته به خاطر همان جنبه‌ی جسمانى آن بوده است.
منطق اسلام درباره کیفیت معاد
معاد و جهان پس از مرگ| ۳۰

منطق اسلام درباره کیفیت معاد

آیا زندگى بعد از مرگ تنها جنبه‌ی روحانى دارد؟ یعنى جسم به هنگام مرگ براى همیشه از ما جدا مى‌شود و زندگى جاویدان تنها مربوط به روح است؟ و یا اینکه معاد در هر دو جنبه صورت مى‌گیرد، یعنى جسم و روح توأماً باز مى‌گردند؟
اعمال حیرت‌انگیز مرتاضان
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۹

اعمال حیرت‌انگیز مرتاضان

مکرر آزمایش شده که پدران و مادران و بستگان نزدیک و دوستان صمیمى یک مرتبه و بدون عامل شناخته شده‌اى در درون دل خود احساس تشویش و ناراحتى و اضطراب مى‌کنند بدون آنکه خودشان دلیل آن را بدانند، چیزى نمى‌گذرد که معلوم مى‌شود حادثه‌ی ناگوارى براى فرد مورد علاقه‌ی آنها رخ داده بوده است...
خواب و رؤیا
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۸

خواب و رؤیا

خواب چیست؟ چرا انسان به خواب مى‌رود؟ اصولاً در حال خواب چه نوع تغییرات فیزیولوژیکى در انسان پیدا مى‌شود؟ صحنه‌هایى را که انسان در خواب مى‌بیند و رؤیا نامیده مى‌شود چیست و چگونه است؟
خواب‌های مغناطیسی «مانیتیسم» و «هیپنوتیسم»
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۷

خواب‌های مغناطیسی «مانیتیسم» و «هیپنوتیسم»

دانشمندان از قدیم دریافته بودند که نیروى مرموزى در بدن انسان وجود دارد که بدون توسل به وسائل عادى مى‌تواند در افراد و یا اجسام دیگر اثر بگذارد که بعدها نام آن را «نیروى مغناطیس» و یا «مانیتیسم» که همان «مغناطیس» است نامیدند!
دلایل تجربی بر استقلال روح| چرا روح ما غیر مادى است؟
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۶

دلایل تجربی بر استقلال روح| چرا روح ما غیر مادى است؟

ممکن است مغز انسان فرسوده شود ولى با فرسوده شدن مغز، خانه‌اى که نقشه‌اش از بیست سال قبل در ذهن ما ثبت شده فرسوده نمى‌گردد، و از یک نوع ثبات که خاصیت جهان ماوراى ماده است برخوردار است.
دلایل استقلال روح
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۵

دلایل استقلال روح

آگاهى ما از موجودات خارجى، مثلاً از اینکه این کتاب پیش روى ما است و خطوط و نقوشى دارد از این راه است که نقشه‌اى از آنها در ذهن ما ترسیم مى‌گردد و از این طریق احاطه به وضع خارج پیدا مى‌کنیم. این نوع علم را در فلسفه «علم حصولى» یا ارتسامى مى‌نامند.
دلایل مادی‌ها بر عدم استقلال روح
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۴

دلایل مادی‌ها بر عدم استقلال روح

آیا جهانى بیرون از وجود ما هست یا نه؟ مسلماً چنین جهانى وجود دارد، و ایده‌آلیستها - که وجود جهان خارج را انکار مى‌کنند و مى‌گویند: هر چه هست «مائیم» و «تصورات ما»، و جهان خارج درست همانند صحنه‌هایى که در خواب مى‌بینیم چیزى جز تصوّرات نیست - سخت در اشتباهند...
بقای روح، نشانه رستاخیز
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۳

بقای روح، نشانه رستاخیز

نخستین چیزى که سبب توجه انسان به مسئله‌ی روح شده موضوع خواب و رؤیا بوده است. انسان - حتى انسان قبل از تاریخ - در عالم خواب صحنه‌ها و عوالم وسیعى را مشاهده مى‌کرد که پس از بیدارى هیچ یک از آنها را در محیط خود نمى‌دید.
آفرینش جهان
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۲

آفرینش جهان

دقتی که در ساختمان کوچکترین واحد این جهان به کار رفته همانند دقتى که در ساختمان عظیمترین واحدهاى غول پیکر آن دیده مى‌شود حیرت‌انگیز است. و «انسان» - در این میان - لااقل کاملترین موجودى است که ما تاکنون شناخته‌ایم، و با آن ساختمان عجیب خود عالیترین محصول این جهان - البته تا آنجا که ما مى‌دانیم - محسوب مى‌گردد.
وجود عالم پس از مرگ| فلسفه‌ی آفرینش انسان چیست؟
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۱

وجود عالم پس از مرگ| فلسفه‌ی آفرینش انسان چیست؟

ما که نمى‌فهمیم براى چه آمده‌ایم؟ و براى چه هستیم؟ و براى چه خواهیم رفت؟ به همین دلیل، احساس بیهودگى و پوسیدگى مى‌کنیم، و این احساس رنج دهنده هر وقت از کار روزانه فارغ مى‌شویم و لحظه‌اى در فکر فرو مى‌رویم به ما دست مى‌دهد.
دلایل عقلی معاد| چهار محکمه‌ برای محاکمه انسان در این دنیا
معاد و جهان پس از مرگ| ۲۰

دلایل عقلی معاد| چهار محکمه‌ برای محاکمه انسان در این دنیا

انسان در برابر خلافکاری‌ها و بیدادگری‌ها و آلودگی‌ها در «چهار دادگاه مختلف» در همین جهان مجازات و محکوم به پرداختن جریمه‌هاى سنگینى مى‌شود که «نخستین» آنها دادگاه اسرارآمیز «وجدان» است که گاه به تنهایى همه‌ی حساب‌ها را تصفیه مى‌کند و چیزى باقى نمى‌گذارد.
رستاخیز کوچک و بزرگ
معاد و جهان پس از مرگ| ۱۹

رستاخیز کوچک و بزرگ

همانطور که روح ما از دو دستگاه «خودآگاه» و «ناخودآگاه» تشکیل یافته، قوانین جهان بزرگ هم در دو رشته تنظیم شده‌اند، قوانین آفرینش (تکوین) و قوانین قراردادى (تشریع) که گویا در جهان هستى اولى دستگاه ناخودآگاه روح جهان را تشکیل مى‌دهد و دومى «خودآگاه» آن را.
دوران جنینی؛ شبحی از رستاخیز
معاد و جهان پس از مرگ| ۱۸

دوران جنینی؛ شبحی از رستاخیز

عادت کردن و خو گرفتن به چیزى در عین اینکه بسیارى از مشکلات ما را حل می‌کند گاهى گمراه کننده است، زیرا، موضوع ساده‌اى را که قبلاً ندیده‌ایم و بدان عادت نداریم براى ما مهم است مثل اینکه دندان اسبى آنچنان نمو و رشد کند که از دهان او سر بیرون آورد، یا مرغى تخم خود را به صورت کروى یا مخروطى بگذارد که همه جا با آب و تاب از آن یاد مى‌شود.
منجمد ساختن بدن انسان زنده
معاد و جهان پس از مرگ| ۱۷

منجمد ساختن بدن انسان زنده

زندگى جاویدان، در طول تاریخ همواره از رؤیاهاى طلایى و دیرینه‌ی انسان بوده، اما اکنون این رؤیا به حقیقت پیوسته است و این امر مدیون پیشرفتهاى شگفت انگیز علم نوینى است که «کریونیک» نام دارد...