دق‌الباب هفت مسجد در پایان ماه صفر از دیدگاه مراجع
احکام خرافات

دق‌الباب هفت مسجد در پایان ماه صفر از دیدگاه مراجع

خرافات و تمسک به اموری که مستند و مدرک معتبر روایی و دینی ندارند ازجمله اموری است که موجب انحراف دین و منجر به بدعت در دین می‌شود.
حکم ذکرهای مستحبی
احکام اذکار

حکم ذکرهای مستحبی

آیا ذکرهای مستحبی را باید آهسته گفت؟
بهترین توصیه به جوانان
احکام اخلاقی

بهترین توصیه به جوانان

ترس از خدا و ترک معصیت، نه تنها آخرت انسان را اصلاح می کند، بلکه برای دنیای انسان هم مفید است و در مشکلات خداوند برای شخص باتقوا راه حل مشکل را باز می کند.
ثواب شرکت در راهپیمایی‌ها
احکام شرکت در راهپیمایی‌ها

ثواب شرکت در راهپیمایی‌ها

آیا حضور مردم در این راهپیمایی ها که به عنوان وظیفه­ ای شرعی و انقلابی انجام می­شود، ثواب و اجر معنوی هم دارد؟ توصیه حضرتعالی در این رابطه چیست؟