حکم هم‌غذا شدن با شراب‌خوار
احکام شراب| ۲

حکم هم‌غذا شدن با شراب‌خوار

کسی که از مشروبات الکلی استفاده کرده، می‌تواند از ظرف آشپزخانه استفاده کند؟ هم‌غذا شدن با او چه صورت دارد؟
حکم جوشاندن سرکه
احکام شراب| ۱

حکم جوشاندن سرکه

آیا سرکه همانند انگور است که کم شدن دوسوم آن هنگام جوشاندن، جهت طهارت آن لازم باشد، یا جوشاندن سرکه اشکال ندارد؟