شرایط کمال نماز| ۱
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۱۱

شرایط کمال نماز| ۱

شرائط صحّت نماز، انسان را در مرحله‌ی پائین، از بعضی از آلودگی‌های پاک می‌کند، ولی شرائط كمال نماز، معراج مؤمن است، و انسان را در مرحله بالاتر از کمال به پرواز درمی‌آورد.
نگاهی به فلسفه نماز| ۵
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۱۰

نگاهی به فلسفه نماز| ۵

یکی از اسرار نماز، که اثر به سزایی در تربیت معنوی انسان نمازگزار دارد، درصورتی‌که نمازگزار به آن توجّه عمیق نماید، اثرپذیری از آیات قرآن و اذکار و دعاهایی است که در نماز هست.
نگاهی به فلسفه نماز| ۴
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۹

نگاهی به فلسفه نماز| ۴

نماز، کانون و وسیله‌ی پرورش اخلاص و فضائل اخلاقی، و عصیان بر ضدّ طاغوت نفس و هوس‌های نفسانی است، زیرا نماز انسان را از لاک مادّیت خارج ساخته و به ملکوت آسمان‌ها پیوند می‌دهد، و با ملکوتیان‌ هم‌نوا می‌سازد...
نگاهی به فلسفه نماز| ۳
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۸

نگاهی به فلسفه نماز| ۳

یکی از اسرار، بلکه مهم‌ترین فلسفه‌ی نماز، درس عبودیّت و بندگی است، و به طور کلّی اگر عبادات هیچ فلسفه‌ای نداشته باشند، ولی درس عبودیّت را می‌آموزند و انسان را به عنوان عبد و بنده‌ی خدا، پرورش می‌دهند، و چه فلسفه و فایده‌ای بالاتر از مقام بندگی!
نگاهی به فلسفه نماز| ۲
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۷

نگاهی به فلسفه نماز| ۲

انسان دارای غرائز منفی و مثبت آفریده شده است، که اگر غرائز منفی او براثر تعليمات الهی کنترل نگردد، به گمراهی کشیده خواهد شد.
نگاهی به فلسفه نماز| ۱
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۶

نگاهی به فلسفه نماز| ۱

انسان فطرتاً نیاز به «ارتباط با آفریدگارش» دارد، و باید این نیاز درونی را با شیوه‌ی مفید و سازنده، اشباع کرد و به آن پاسخ مثبت داد.
چهل حدیث از چهارده معصوم(ع) درباره ویژگی‌های نماز| ۲
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۵

چهل حدیث از چهارده معصوم(ع) درباره ویژگی‌های نماز| ۲

امام باقر(ع): هرگاه انسان مسلمان مشغول نماز شد، خداوند به او رو می‌کند، و فرشته‌ای را مأمور او می‌سازد که آیات قرآن را از دهان او برمی‌چیند.
چهل حدیث از چهارده معصوم(ع) درباره ویژگی‌های نماز| ۱
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۴

چهل حدیث از چهارده معصوم(ع) درباره ویژگی‌های نماز| ۱

رسول اکرم(ص) فرمود: ای ابوذر! همانا خداوند، نور چشم مرا در نماز قرار داد، و نماز را محبوب من نمود، چنانکه غذا را محبوب انسان گرسنه نمود، همانا انسان گرسنه، هنگامی‌که غذا بخورد سیر می‌شود، و من از نماز، سیر نمی‌شوم».[1]
سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۳
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۳

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۳

روح و مغز نماز، اخلاص است، و اگر عمداً کوچک‌ترین راه نفوذی، از آلودگی شرک و ریا را به حریم پاک و باصفای نماز راه بدهیم آن نماز باطل خواهد شد، و نه‌ تنها به‌صورت کالبدی بی‌روح و جسدی بی‌انگیزه و فاقد اثر معنوی درخواهد آمد، بلکه کانون شرک و انحراف خواهد گردید.
سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۲
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۲

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۲

در قرآن مجید، حتّی یک‌بار به خواندن و انجام نماز، تکیه نشده، بلکه به «اقامه‌ی نماز» (برپاداشتن نماز) تکیه شده است، تا آنجا که ۴۶ بار، نماز با تعبير «اقامه» در واژه‌های گوناگون، یاد شده است.
سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۱
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۱

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۱

در قرآن بیش از نود بار با واژه‌های گوناگون، از نماز سخن به میان آمده است، و این‌ همه تکرار و سفارش قرآن، بیانگر آن است که خداوند به نماز، ارزش خاصّی داده، و نماز در جایگاه رفیع و بلندی، در پیشگاه خدا قرار دارد.