زهرا(س) قیامت می‌کند

زهرا(س) قیامت می‌کند| ۴
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

زهرا(س) قیامت می‌کند| ۴

همه در انتظارند تا زهرای مرضیّه سلام الله علیها با قدوم خود بهشت را پُر نور و برکت کند، نفَس ها در سینه حبس شده و با نزدیک شدن صدای بال فرشتگانی که او را بدرقه می کنند، قلب ها هر لحظه بیشتر به تپش می افتد، اگر مرگی بود همه قالب تُهی می کردند.
زهرا(س) قیامت می‌کند| ۳
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

زهرا(س) قیامت می‌کند| ۳

فاطمه تنها زنی است که سواره از محشر عبور خواهد کرد. شأنش برتر از آن است که در محشر نمایان شود ولی خدا برای مباهات به او در برابر خلق خود و نجات محبّینش چنین اراده نموده.
زهرا(س) قیامت می‌کند| ۲
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

زهرا(س) قیامت می‌کند| ۲

امّا جریان قیامت و عالم آخرت به همین جا محدود نمی‌گردد. سختی این روز را وقتی درمی‌یابی که ببینی پرده‌ها کنار رفته و هر کس حقیقت کردار خود را عیان می‌بیند.
زهرا(س) قیامت می‌کند| ۱
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

زهرا(س) قیامت می‌کند| ۱

زمین آرام و قرار ندارد. این دگرگونی همه جا را فرا گرفته و راهی برای فرار نیست. این وضع آن قدر ادامه دارد که از زمین با آن همه پستی و بلندی و کوه های سر به فلک کشیده و جنگل های در هم تنیده، جز لاشه ای صاف و یک دست و بی آب و علف باقی نمی ماند.