شرح خطبه حضرت زهرا(س)

سخنان حضرت زهرا(س) درباره تکلیف امت پس از پیامبر(ص)
خطبه فدک | ۷

سخنان حضرت زهرا(س) درباره تکلیف امت پس از پیامبر(ص)

در مسئله‌ی مرگ و قبض روح، عزرائیل یا مأمورین او برای قبض روح از کسی اجازه نمی‌گیرند، تنها در یک مورد آمده است که عزرائیل برای قبض روح اجازه گرفت آن هم در مورد شخص رسول اکرم(ص) بود.
گواهی حضرت زهرا(س) به رسالت پیامبر(ص)
خطبه فدک | ۶

گواهی حضرت زهرا(س) به رسالت پیامبر(ص)

او را قبل از آنکه مبعوث کند، برگزید. برخی گمان می‌کنند که پیغمبر به این عالم آمد و بعد به پیغمبری مبعوث شد. امّا این ظاهر امر است. حضرت می‌فرماید: این ظاهر، باطنی دارد، یعنی خداوند او را برای خود انتخاب کرد؛ یعنی در سراسر عالم خداوند موجودی برتر از پدر من ندارد.
سخنرانی حضرت زهرا(س) درباره هدف از آفرینش و فلسفه ثواب و عقاب الهی
خطبه فدک | ۵

سخنرانی حضرت زهرا(س) درباره هدف از آفرینش و فلسفه ثواب و عقاب الهی

آیا «طاعت» به معنای فرمان‌بَرداری یا فرمان‌بُرداری از خداوند امری تحمیلی است که ما به خودمان تحمیل می‌کنیم و دوم؛ اینکه آیا «عبادت» ما نیز امری تحمیلی است؟
سخنرانی حضرت زهرا(س) | شهادت بر توحید
خطبه فدک | ۴

سخنرانی حضرت زهرا(س) | شهادت بر توحید

توحید اگر درختی باشد میوه‌ای هم دارد؛ میوه و ثمره‌ی این درخت، «اخلاص در عمل» است. توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی همه نتیجه‌ای دارد و آن «توحید در عبادت» است...
سخنرانی حضرت زهرا(س) | ثنای حق تعالی
خطبه فدک | ۳

سخنرانی حضرت زهرا(س) | ثنای حق تعالی

یک وقت ما از خداوند نعمتی را تقاضا می‌کنیم و خدا آن را به ما عنایت می‌کند، این نعمت مسبوق به درخواست است؛ امّا نعمت‌هایی هم داریم که بدون درخواست عنایت می‌شود...
سخنرانی حضرت زهرا(س) | مقدمات ایراد خطبه فدک
خطبه فدک | ۲

سخنرانی حضرت زهرا(س) | مقدمات ایراد خطبه فدک

حضرت وقتی نشست ناله‌ای كرد و ناله‌اش آن چنان جان‌سوز بود كه تمام مهاجرین و انصار و هر زن و مردی كه در مسجد حضور داشت شروع به گریه كردن نمود. این گریه‌ی معمولی و عادی نبود...
کلیات و سند خطبه فدک
خطبه فدک | ۱

کلیات و سند خطبه فدک

اهمیّت این خطبه تا آنجا است که ائمّه‌ی اطهار(ع) آن را نقل کرده‌اند و علمای دین بر حفظ، فراگیری و نشر آن اهتمام و تأکید ویژه داشته‌اند. علمای بزرگوار شیعه در طول تاریخ، اسناد و مدارک این خطبه و شرح‌هایی از آن را به رشته‌ی تحریر در آورده و برای جامعه‌ی مسلمین به یادگار گذاشته‌اند...