کد مطلب: ۱۴۲۴
تعداد بازدید: ۱۱۰۶
تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۵
احکام پزشکی| ۱۳
آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟

حکم قطع اعضاء و جوارح میّت

حرمت و احترام مرده مسلمان مانند او در حال حیات است.

 پیامبر اکرم(ص)، وسایل الشیعه19/251

سؤال: آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟

حضرت آیت الله تبریزی:

بلی بر قطع اعضا و جوارح میّت دیه متعلق می شود، و دیه آنها نسبت به دیه جنین حساب می شود.

حضرت آیت الله بهجت:

بلی دیه آن دیه اعضای جنین است قبل از ولوج روح.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

بلی دیه تعلق می گیرد و به نسبت دیه حیّ، عشر است.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

بلی، به کتاب الدیّات از سری کتابهای تفصیل الشریعه، مراجعه شود.

حضرت آیت الله سیستانی:

دیه دارد و هر عضوی دیه خاص دارد و دیه آن در خیرات از طرف او باید صرف شود، اگر دینی نداشته باشد و به ورثه نمی رسد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

دیه تعلق می گیرد و دیه آن یک دهم دیه حیّ است. 
حکم قطع اعضاء و جوارح میّت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: