کد مطلب: ۱۹۲۰
تعداد بازدید: ۱۵۸۶
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
احکام موضوعی/ ۱۸
آيا در گفت وگوى زن و مرد نامحرم، فرقى بين گفت وگوى مستقيم و از راه دور هست؟
 گفت و گوى تلفنى
پرسش 319. آيا در گفت وگوى زن و مرد نامحرم، فرقى بين گفت وگوى مستقيم و از راه دور هست؟
همه مراجع: خير، هيچ تفاوتى در حكم نمى كند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال دارد.[1]
 
صحبت براى ازدواج
پرسش 320. آيا صحبت كردن با كسى كه قصد داريم در آينده با او ازدواج كنيم، گناه است؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[2]
 
چت با جنس مخالف
پرسش 321. چت كردن با جنس مخالف و رد و بدل كردن صحبت هاى معمولى، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: در صورتى كه خوف فتنه و كشيده شدن به گناه وجود داشته باشد، جايز نيست.[3]
 
 چت اينترنتى
پرسش 322. چت كردن با شخصى كه از جنسيت او بى اطلاعيم، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اگر ترس افتادن به حرام باشد، جايز نيست.[4]
 
جشن هاى دانشگاه
پرسش 323. برگزارى جشن ها و مراسم در دانشگاه ـ كه در آن دختران و پسران مختلط اند ـ چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اصل اجتماع دختران و پسران، در يك محيط اشكال ندارد؛ ولى اگر بانوان حجاب كامل را رعايت نكنند و آقايان نگاه گناه آلود داشته باشند و محرمات ديگرى (از قبيل موسيقى حرام و مانند آن) انجام گيرد، اجتماع آنان در آن محل جايز نيست.[5]
 
اردوى مختلط
پرسش 324. آيا دانشجويان دختر و پسر، مى توانند به طور مشترك به اردوهاى تفريحى و سياحتى بروند؟
همه مراجع: با توجه به اينكه اختلاط دختران و پسران باعث مفسده است، بايد از آن اجتناب شود.[6]
 
سلام به نامحرم
پرسش 325. آيا سلام كردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جايز است؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[7]
تبصره. اگر جنس مخالف، دختر جوان باشد، بهتر است به او سلام نكند تا از افتادن در گناه، در امان باشد.
 
شوخى با نامحرم
پرسش 326. شوخى كردن با نامحرم چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اگر با قصد لذت (جنسى) باشد و يا بترسد به گناه بيفتد، جايز نيست.[8]
 
خنده با نامحرم
پرسش 327. خنده زن هنگام صحبت با مرد نامحرم، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اگر خنده او طورى باشد كه باعث تحريك نامحرم شود، جايز نيست.[9]
 
همكارى دختر و پسر
پرسش 328. آيا ارتباط صميمى بين دختر و پسر در هنگام همكارى يا ميهمانى اشكال دارد؟
همه مراجع: دوستى بين دختر و پسر جايز نيست؛ چون ترس افتادن به گناه در ميان است. اما ارتباط شغلى، اگر باعث مفسده نشود و موازين شرع در آن رعايت شود، اشكال ندارد.[10]
 
خلوت با نامحرم
پرسش 329. آيا خلوت كردن دو نفر نامحرم در يك مكان، جايز است؟
آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر كسى نمى تواند وارد آن مكان شود و آنها بترسند كه به حرام بيفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.[11]
آيات عظام بهجت، سيستانى و وحيد: اگر احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است؛ هر چند طورى باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود.[12]
آيات عظام تبريزى و فاضل: اگر كسى نمى تواند وارد آن مكان شود ـ در صورتى كه احتمال فساد برود ـ ماندنشان در آنجا حرام است.[13]
آية الله صافى: اگر كسى نمى تواند وارد آن مكان شود، ماندنشان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت و گوهاى علمى و ضرورى بپردازند.[14]
آية الله مكارم: اگر كسى نمى تواند وارد آن مكان شود، بنا بر احتياط واجب ماندنشان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت و گوهاى علمى و ضرورى مانند آن بپردازند.[15]
 
نشستن كنار نامحرم
پرسش 330. گاهى در وسايل نقليه به جهت نشستن مرد كنار زن، بدنشان به يكديگر برخورد مى كند، در اينجا تكليف چيست؟
همه مراجع: اصل تماس بدن زن و مرد با يكديگر از روى لباس حرام نيست؛ ولى اگر باعث تحريك شهوت و فساد گردد، جايز نمى باشد.[16]
تبصره. اگر در تماس بدنى، فشار و اتكا پيدا شود، بايد از آن پرهيز كرد.
 
دست دادن با نامحرم
پرسش 331. هرگاه در منطقه يا محيطى، رسم بر اين باشد كه هنگام برخورد با يكديگر مصافحه مى كنند (حتى زنان با مردان) و اگر اين كار را ترك كنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب مى شود؛ حكم دست دادن زن و مرد با اين فرض چيست؟
همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم جايز نيست و شعائر دينى بايد حفظ شود و با بيان حكم شرعى، حمل آن بر اسائه ادب از بين مى رود.[17]
 
داستان تحريك كننده
پرسش 332. آيا خواندن داستان هاى تحريك كننده جنسى، جايز است؟
همه مراجع: اگر باعث تحريك شهوت گردد، خواندن آن جايز نيست.[18]
 
 نامه نگارى نامحرم
پرسش 333. نامه نگارى با نامحرم و طرح مسائل شهوانى از طريق ايميل، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: طرح مسائلى كه باعث ايجاد فتنه و فراهم آمدن زمينه فساد است، اشكال دارد.[19]
 
  پی‌نوشت‌ها:
[1] . امام، استفتائات، ج 3، (نظر) ، س52 ؛ بهجت، توضيح المسائل، م1936 ؛ مكارم، استفتائات، ج1، س819 ؛ تبريزى، استفتائات، 1622 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، ص1673 ؛ نورى، استفتائات، ج2، س656 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، 1718 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س1145 ؛ العروة الوثقى، ج2، النكاح م3 ؛ سيستانى، Sistani.org، (اينترنت) ، س20 و 19 ؛ دفتر: وحيد.

[2] . خامنه اى، استفتاء، س 782 و دفتر: همه مراجع.

[3] . سيستانى، Sistani.org، اينترنت ؛ تبريزى، tabrizi.org، اينترنت ؛ دفتر: همه مراجع.

[4] . دفتر: همه مراجع.

[5] . همه، العروة الوثقى، ج2، النكاح، م49 ؛ تبريزى، استفتائات، س1592 و 1594 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 646 ؛مكارم، استفتائات، ج1، س813 و 805 ؛ امام، استفتائات، ج3، (وظايف اجتماعى زنان) ، س19 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1656 و 1658 ؛ دفتر: سيستانى، بهجت، وحيد، فاضل و نورى.

[6] . دفتر: همه مراجع.

[7] . العروة الوثقى، ج2، النكاح، م39 و 41.

[8] . همان، م31 و 39 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1720 و خامنه اى، استفتاء، س 782.

[9] . صافى، جامع الاحكام، ج2، س1670 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، النكاح، م29 ؛ نورى، مكارم و امام، تعليقات على العروة، النكاح، م39 ؛ دفتر: وحيد، تبريزى، بهجت و خامنه اى و فاضل.

[10] . خامنه اى، استفتاء، س 779 و 651 و دفتر: همه مراجع.

[11] . توضيح المسائل مراجع، م 2445 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2441 و خامنه اى، استفتاء، س 639 و 627.

[12] . همان، م 2445 و وحيد، توضيح المسائل، م 2590.

[13] . توضيح المسائل مراجع، م 2445.

[14] . توضيح المسائل مراجع، م 2445.

[15] . همان، م 2445.

[16] . خامنه اى، استفتاء، س 645 و 1586 ؛ مكارم، استفتائات، ج1، س1665 ؛ نورى، استفتائات، ج1، س1031 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج2، س1152 ؛ العروه الوثقى، ج2، النكاح، م47 ؛ دفتر: وحيد، بهجت، فاضل، سيستانى و صافى.

[17] . خامنه اى، استفتاء، س 515 و 479 ؛ تبريزى، استفتائات، س1606 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 655 ؛ مكارم، استفتائات، ج1، س818 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1660 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1717 ؛ بهجت، توضيح المسائل، م1934 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، النكاح، م16 ؛ امام، تحريرالوسيله، ج2، النكاح، م20 ؛ دفتر: وحيد.

[18] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س1196 ؛ سيستانى، Sistani.org، متفرقات، س7 ؛ دفتر: همه مراجع.

[19] . امام، استفتائات، ج3، سوالات متفرقه، س127 ؛ دفتر: همه مراجع.

سیدمجتبی حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: