کد مطلب: ۲۳۴۰
تعداد بازدید: ۱۰۳۱
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۵
احکام موضوعی| ۲۸
در برخى كشورهاى غيراسلامى، فروشگاه هايى وجود دارند كه فرآورده هاى اسلامى مى فروشند و بر روى محصولات آنها مارك ذبح اسلامى نوشته شده است؛ تهيه وسايل از آنها چه حكمى دارد؟
 طهارت اهل كتاب
پرسش 615. اهل كتاب پاك اند يا نجس؟
آيات عظام امام و بهجت: آرى، آنان نجس هستند.[1]
آيات عظام تبريزى، خامنه اى، فاضل، سيستانى، نورى و وحيد: خير، اهل كتاب پاك اند؛ ولى بهتر است (احتياط مستحب) از آنان اجتناب شود.[2]
آيات عظام صافى و مكارم: بنا بر احتياط واجب نجس اند.[3]
تبصره. با توجه به اينكه امام خمينى و آيت‌ اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جايز مى دانند آيت‌ اللّه مكارم و آيت‌ اللّه صافى، احتياط واجب دارند، مقلدان ايشان مى توانند به مراجع تقليد ديگر رجوع كنند.
 
پرسش 616. اگر تحصيل راه هاى مطمئن و معتبر در تعيين قبله ممكن نبود (مانند دانشجويانى كه در كشورهاى خارجى زندگى مى كنند) تكليف چيست؟
همه مراجع (به جز بهجت): اگر تحصيل راه هاى مطمئن و معتبر ممكن نبود، از هر راهى كه براى او گمان به قبله پيدا شود، كفايت مى كند.
آيت‌ اللّه بهجت: براى نماگزار واجب نيست در تشخيص قبله، راه هاى يقين آور و معتبر را پيگيرى و جست و جو كند؛ بلكه اگر از هر راهى براى او گمان عقلايى به قبله پيدا شود، كفايت مى كند؛ هر چند تحصيل راه هاى مطمئن بهتر و موافق احتياط است.[4]
تبصره 1. مراجع تقليد برخى از راه ها و نشانه هاى گمان آور را بيان كرده اند كه عبارتند از:
1. قبله محراب مساجد و قبور مسلمانان،
2. قبله شناس حتى اگر مسلمان نباشد،
3. قبله نماهاى معمول.[5]
تبصره 2. آيت‌ اللّه وحيد قبله ی بلد و قبور مسلمانان را از راه هاى مطمئن و معتبر مى داند.
 
پرسش 617. در مكانى قرار دارم كه هيچ راهى براى پيدا كردن قبله وجود ندارد و به هيچ طرف نيز گمان پيدا نمى شود؛ تكليف چيست؟
آيات عظام امام، صافى، فاضل و نورى: اگر وقت نماز تنگ نيست، بايد به چهار طرف نماز بخوانيد تا يقين پيدا شود كه يكى از آنها رو به قبله بوده است.[6]
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر به يك طرف نماز بخوانيد، كفايت مى كند؛ ولى اگر وقت تنگ نيست، بهتر (احتياط مستحب) است به چهار طرف نماز بخوانيد.[7]
آيت‌ اللّه خامنه اى: اگر وقت تنگ نيست، بنابر احتياط واجب بايد به چهار طرف نماز بخوانيد.[8]
 
حجاب در خارج كشور
پرسش 618. آيا حفظ حجاب در سفر به كشورهاى غيرمسلمان، واجب است؟
همه مراجع: آرى، حفظ حجاب كامل (شرعى)، بر زن در برابر مرد نامحرم واجب است؛ خواه مسلمان باشد يا كافر؛ در كشور اسلامى باشد يا غيراسلامى.[9]
 
نگاه به بى حجاب
پرسش 619. حكم نگاه، به زنان مسلمان ـ كه در كشورهاى خارجى فاقد حجاب و پوشش اسلامى اند ـ چگونه است؟
آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: بنا بر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.[10]
آيت‌ اللّه بهجت: نگاه به آنان جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[11]
آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد[12] (مگر اينكه از زنانى باشند كه اگر آنان را نهى كنند، بپذيرند).
 
دست دادن با غيرمسلمان
پرسش 620. دست دادن با زنان غيرمسلمان، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: دست دادن با زنان غيرمسلمان جايز نيست؛ خواه كافر حربى باشد يا كتابى (مانند يهود و نصارا).[13]
 
نگاه به غيرمسلمانان
پرسش 621. نگاه كردن به عكس هاى عريان و برهنه زنان و مردان غيرمسلمان، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و وحيد: اگر با قصد لذت باشد، حرام است و بنا بر احتياط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.[14]
آيات عظام بهجت، صافى، مكارم و نورى: نگاه به آنها جايز نيست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.[15]
 
ازدواج با غيرمسلمان
پرسش 622. آيا ازدواج موقّت با زنان اهل كتاب (يهود و نصارا) جايز است؟
همه مراجع: آرى، ازدواج موقّت با آنان جايز است.[16]
 
پرسش 623. آيا نحوه ازدواج موقّت با زن مسلمان و غيرمسلمان متفاوت است؟
همه مراجع: خير، تفاوتى ندارد و بايد در ازدواج موقت با آنان نيز، صيغه خوانده شود.[17]
 
پرسش 624. حكم ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان چيست؟
همه مراجع: زن مسلمان نمى تواند با مرد غيرمسلمان، ازدواج كند؛ خواه آن مرد كافر كتابى باشد يا غيركتابى و خواه ازدواج دائم باشد يا موقت.[18]
 
ازدواج تازه مسلمان
پرسش 625. آيا براى ازدواج با دختر مسلمانى كه پدرش مسيحى است، اجازه پدرش شرط است؟
همه مراجع: خير، كافر ـ هر چند پدر باشد ـ بر دختر مسلمان ولايت ندارد.[19]
 
ازدواج دختر مسيحى
پرسش 626. آيا ازدواج موقّت با دختر مسيحى و يهودى، نياز به اجازه پدرش دارد؟
همه مراجع: اگر در مذهب آنان اجازه پدر در ازدواج دختر شرط نيست، لازم نيست با اجازه او باشد.[20]
 
چت با غيرمسلمان
پرسش 627. چت كردن با زنان غيرمسلمان و انجام دادن صحبت هاى تحريك آميز با آنها، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: حرام است.[21]
 
هم نشينى با شراب‌خوار
پرسش 628. آيا جايز است با غيرمسلمان اهل شراب، هم نشين شد؟
آيات عظام امام، بهجت و سيستانى: اصل هم نشينى اشكال ندارد؛ ولى نشستن بر سر سفره اى كه بر سر آن شراب مى خورند، بنا بر احتياط واجب جايز نيست و خوردن از آن سفره ـ هر چند غذاى حلال باشد ـ حرام است.[22]
آيات عظام تبريزى، خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: اصل هم نشينى اشكال ندارد؛ ولى نشستن بر سر سفره اى كه بر سر آن شراب مى خورند، جايز نيست و خوردن از آن سفره ـ هر چند غذاى حلال باشد ـ حرام است.[23]
 
ذبح اسلامى
پرسش 629. در برخى كشورهاى غيراسلامى، فروشگاه هايى وجود دارند كه فرآورده هاى اسلامى مى فروشند و بر روى محصولات آنها مارك ذبح اسلامى نوشته شده است؛ تهيه وسايل از آنها چه حكمى دارد؟
همه مراجع: صرف نوشته (ذبح اسلامى) بر روى بسته هاى غذايى، حجت برتذكيه شرعى نيست؛ ولى اگر فروشنده مسلمان است و اعلام مى كند كه به طريق شرعى تذكيه شده، گفتارش معتبر است.[24]
 
وسايل چرمى
پرسش 630. آيا خريد وسايل چرمى از غيرمسلمانان جايز است؟
آيات عظام امام، بهجت، صافى، نورى و وحيد: جايز نيست و معامله باطل است؛ مگر آنكه بداند وسايل چرمى از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا با نظارت مسلمانى ذبح شده است.[25]
آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب، جايز نيست و معامله باطل است؛ مگر آنكه بداند وسايل چرمى از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا با نظارت مسلمان، ذبح شده است.[26]
آيات عظام سيستانى و فاضل: اگر احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده، خريد آن جايز و معامله صحيح است؛ وگرنه معامله باطل مى باشد.[27]
 
كفش و لباس چرمى
پرسش 631. اگر دست خيس با كفش يا صندلى هاى چرمى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود تماس پيدا كند، آيا نجس مى شود؟
همه مراجع (به جز فاضل و مكارم): اگر احتمال بدهد كه وارد كننده مسلمان، مسئله ذبح و تذكيه حيوان را بررسى و تحقيق كرده، پاك است.[28]
آيات عظام خامنه اى و سيستانى: اگر احتمال بدهد كه تذكيه شرعى شده، پاك است.[29]
آيات عظام فاضل و مكارم: پاك است.[30]
تبصره. چرم هاى مصنوعى پاك است و اگر ندانيم چرم طبيعى است يا مصنوعى، در اين صورت هم پاك است.
 
پرسش 632. دانشجويانى كه در كشورهاى غيراسلامى درس مى خوانند؛ چنانچه از بازار كفش و لباس چرمى تهيه كنند، حكم طهارت و نجاست آن چگونه مى شود؟
آيات عظام امام، بهجت، صافى، نورى و وحيد: اگر چرم طبيعى است نه مصنوعى، نجس است.[31]
آيت‌ اللّه تبريزى: بنابر احتياط واجب نجس است.[32]
آيات عظام خامنه اى و سيستانى: اگر احتمال بدهد كه تذكيه شرعى شده، پاك است.[33]
آيات عظام فاضل و مكارم: پاك است.[34]
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] . امام، العروة الوثقى، ج 1، النجاسات الثامن و دفتر: بهجت.

[2] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 313 ؛ سيستانى، تبريزى، فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 106 ؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 38 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 108.

[3] . مكارم، صافى، توضيح المسائل مراجع، م 106.

[4] . بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 782.

[5] . توضيح المسائل مراجع، م 782 ؛ العروة الوثقى، ج 1، القبلة، م 2 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 788 ؛ دفتر: خامنه اى.

[6] . توضيح المسائل مراجع، م 784.

[7] . وحيد، توضيح المسائل، م 790 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 784.

[8] . اجوبة الاستفتائات، س 368.

[9] . العروة الوثقى، ج1، الستر.

[10] . امام، تحريرالوسيله، ج2، النكاح، م27 ؛ فاضل و نورى، تعليقات على العروة، النكاح، م27 ؛ صافى، هداية العباد، ج2، النكاح، م27 و خامنه اى، استفتاء، س 509، 582 و 1399.

[11] . دفتر: بهجت.

[12] . وحيد، توضيح المسائل، م، 2443 ؛ سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م2434 و  Sistani.org(نگاه) س2 ؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، النكاح، م1232 ؛ مكارم، استفتائات، ج1، س812 و التعليقة على العروة، م 27.

[13] . خامنه اى، استفتاء، س 488 ؛ تبريزى، استفتائات، س1606 ؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1024 ؛ سيستانى، Sistani.org، (دست دادن) ، س4 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1660 ؛ بهجت، توضيح المسائل، م1934 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1717 ؛ امام و نورى، تعليقات على العروة، النكاح، م40 ؛ دفتر: وحيد.

[14] . سيستانى، تعليقات على العروة، (احكام التخلى) ، م2 و Sistani.org، تصوير ، س1 و 2 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج3، س778 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س1314 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1731 و تعليقات على العروة، ج1، (احكام التخلى)، م2 ؛ امام، تعليقات على العروة، (احكام التخلى )، م2 ؛ دفتر: وحيد.

[15] . مكارم، استفتائات، ج2، س1033، تعليقات على العروة، (احكام التخلى) ، م2 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1707 ؛ نورى، التعليقات على العروة، (احكام التخلى )، م2 ؛ دفتر: بهجت.

[16] . توضيح المسائل مراجع، م 2397 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2461 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2393 و خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 145.

[17] . تبريزى، صراط النجاة، ج 1، س 854 ؛ دفتر: همه مراجع.

[18] . توضيح المسائل مراجع، م 2397 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2461 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2393.

[19] . خامنه اى، استفتاء، س 65 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 1، س 836 و دفتر: همه مراجع.

[20] . خامنه اى، استفتاء، س 100 ؛ وحيد، توضيح المسائل، مسائلى از قاعده الزام ؛ امام، تحريرالوسيله، ج 2، الكفر، م 2 ؛ صافى، هداية العباد، ج 2، الكفر، م 2 ؛ تبريزى، استفتائات، س 1478 و دفتر: سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و بهجت.

[21] . دفتر: همه مراجع.

[22] . توضيح المسائل مراجع، م 2634.

[23] . توضيح المسائل مراجع، م 2634 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2698 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1425.

[24] . خامنه اى، استفتاء، س 1748 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 95، وحيد، توضيح المسائل، م 96.

[25] . توضيح المسائل مراجع، م 2061 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2089.

[26] . توضيح المسائل مراجع، م 2061.

[27] . توضيح المسائل مراجع، م 2061.

[28] . امام، استفتائات، ج 1، نجاسات، س 253 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 95 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 96.

[29] . خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 276 ؛ سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 95.

[30] . مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 95 ؛ استفتائات، ج 2، س 27 ؛ فاضل، توضيح المسائل مراجع، 95 ؛ جامع المسائل، ج 1، س 101.

[31] . توضيح المسائل مراجع، م 95 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 95 يا 96.

[32] . تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 95، استفتائات، ج 2، س 27 ؛ فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 95 ؛ جامع المسائل ، ج 1، س 101.

[33] . سيستانى، توضيح المسائل، م 95 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 429.

[34] . مكارم و فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 95.

سیدمجتبی حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: