ضرورت اعتدال در زندگی
اسراف؛ بلای خانمان‌سوز| ۱

ضرورت اعتدال در زندگی

ما باید با جلوگیری از اسراف بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم، و از فقر و فلاکت که اسراف و تجمّل­‌پرستی یکی از عوامل آن است بیرون آییم، چنان ­که اسلام به زهد و پارسایی، و ساده­‌زیستی و دوری از تقلید کورکورانه و چشم­ و ­هم­‌چشمی، و زندگی توخالی اشرافی، تأکید نموده است.