اصلی‌ترین ضامن اجرایی تعالیم اخلاقی چیست؟
اخلاق و روان‌کاوی از نظر اسلام| ۳

اصلی‌ترین ضامن اجرایی تعالیم اخلاقی چیست؟

خطای بزرگ اجتماع امروزی این است که از پیروی قانون تعالی روانی سرپیچی کرده است. مستبدّانه روان خود را به قوای عقلانی منحصر نموده است و در تربیت قوای فکری ‌می‌کوشد.
نقش اخلاق در روانکاوی| منشاء امراض اجتماعی چیست؟
اخلاق و روان‌کاوی از نظر اسلام| ۲

نقش اخلاق در روانکاوی| منشاء امراض اجتماعی چیست؟

سجایای اخلاقی در غریزه ‌میل به جمال افراد متکوّن است. همچنان که افراد بشر به ویژه جوانان طالب جمال ظاهری هستند، به جمال روحانی و سجایای اخلاقی هم طبعاً علاقه‌مند می‌باشند و به ایده‌آل اخلاقی یا ایده‌آل جمال‌پسندی جوان بستگی دارد.
اخلاق و انسانیت| نقش فضایل اخلاقی در نظم جهان خلقت
اخلاق و روان‌کاوی از نظر اسلام| ۱

اخلاق و انسانیت| نقش فضایل اخلاقی در نظم جهان خلقت

هر شیئی از اشیاء و هر موجودی از موجودات در هر مرحله از وجود که قرار گرفته باشند، آن هنگامی ‌‌جزء آن مرحله و مرتبه از وجود محسوب ‌می‌شوند که به کمال در آن درجه نائل شده باشند و تا همان اندازه وظیفه خود را انجام دهند.