خطبه امام حسین(ع) در کربلا

خطبه امام حسین(ع) در کربلا

حضرت امام حسین(ع) فرمودند: حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی عجله نکنید تا من وظیفه خود را که موعظه و نصیحت شماست انجام دهم. سپس حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر پیامبر و ملائکه و انبیای سلف درود فرستاد. نسب مرا بشناسید و نگاه کنید من کیستم سپس به خودتان رجوع کنید. ببینید آیا کشتن و هتک حرمت من بر شما جایز است؟
خطبه امام سجاد(ع) در مسجد شام

خطبه امام سجاد(ع) در مسجد شام

ای مردم، خداوند به ما شش خصلت عطا فرمود و ما را به هفت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشید. فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل‌بیت پیامبر هستم. امام سجاد(ع) از بالای منبر خطاب به یزید فرمودند: ای یزید، این پیغمبر جد من است یا جد تو؟ اگر جد من است، چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مالش را تاراج کردی و اهل‌بیت او را به اسارت گرفتی؟