چگونگی شکار پرندگان
احکام حیوانات| ۷

چگونگی شکار پرندگان

آیا شکار گنجشک، کبک و کبوتر و امثال آن با تفنگ موجب حلیّت گوشت آنها می‌شود یا باید حتماً ذبح رو به قبله صورت گیرد؟
رعایت اصول بهداشتی در ذبح
احکام حیوانات| ۶

رعایت اصول بهداشتی در ذبح

در اثر ذبح گاو و گوسفند در معابر عمومی جهت حجاج و زائران یا امور خیریه و بارش برف و باران کم، که موجب پاک شدن خون نمی‌شود، تمام سطح خیابان نجس و آلوده می‌شود. در صورت ترشح آب‌ها به لباس و بدن، حکم چیست؟ و آیا قصاب‌ها و کسانی که در این رابطه بی‌توجهی می‌کنند، مسئول هستند یا خیر؟
حکم ذبح حیوان از بالای برآمدگی
احکام حیوانات| ۵

حکم ذبح حیوان از بالای برآمدگی

اگر ذبح گوسفند از بالای برآمدگی گردن یا وسط آن انجام شود چه صورت دارد، آیا موجب حرمت گوشت آن می‌شود؟
شرط حلال بودن ماهی
احکام حیوانات| ۴

شرط حلال بودن ماهی

خوردن کوسه ماهی چه حکمی دارد؟ و اساساً میزان و معیار حلال بودن ماهی‌ها چیست؟ و تکلیف در مورد ماهی‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد، ولی فلس ندارد، چه می‌باشد؟
حکم استفاده از بچه ماهی و بچه گوسفند و گاو
احکام حیوانات| ۳

حکم استفاده از بچه ماهی و بچه گوسفند و گاو

حکم استفاده از بچه ماهی مرده‌ای که در شکم ماهی صیدشده به دست می‌آید یا بچه گوسفند و گاو که در شکم حیوان ذبح شده است، چیست؟
حکم خشک کردن پرندگان و حیوانات
احکام حیوانات| ۲

حکم خشک کردن پرندگان و حیوانات

خشک کردن پرندگان و حیوانات به وسیله برق درحالی که زنده هستند، چه صورت دارد؟
حکم ذبح حیوان با استیل
احکام حیوانات| ۱

حکم ذبح حیوان با استیل

آیا ذبح حیوان با چاقوی استیل یا غیر آهن چه صورت دارد؟