حکم زکات طلا و سکه
احکام زکات| ۶

حکم زکات طلا و سکه

آیا سکه بهار آزادی و طلای خانم‌ها یا زرگرها زکات دارد؟ و زکات آنچه مقدار است؟ خمس آن‌ها چگونه است؟
جایگاه مالیات از نظر شرعی
احکام زکات| ۵

جایگاه مالیات از نظر شرعی

آیا پرداخت مالیات یا انفاقات مستحبی به فقرا، کفایت از خمس می‌کند؟ و اگر کفایت نمی‌کند، پرداخت مالیات چه جایگاهی در فقه دارد؟
صدور قبض وجوهات
احکام زکات| ۴

صدور قبض وجوهات

برخی از وکلای مراجع خودشان قبض دریافت وجوهات صادر می کنند، آیا جایز است؟
پرداخت کفاره غیرسادات به سادات
احکام زکات| ۳

پرداخت کفاره غیرسادات به سادات

آیا کفاره روزه و سایر صدقات واجب و مستحبی غیر سادات را می‌توان به سادات مستحق داد؟
راه اثبات سیادت
احکام زکات| ۲

راه اثبات سیادت

در اثر سهل انگاری‌ها در گذشته سیادت برخی از سادات در شناسنامه آنان ذکر نشده ولی نام پدر آن‌ها همراه با سیادت است. آیا ذکر سیادت پدر آنان برای اثبات سیادت کافی است؟
حکم استفاده از اموالی که زکات آن پرداخت نشده
احکام زکات| ۱

حکم استفاده از اموالی که زکات آن پرداخت نشده

استفاده از اموال کسی که زکات پرداخت نمی کند، چه حکمی دارد؟