احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان
احکام موضوعی/ ۹

احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

اساتيد و دانشجويان در صورتى كه كمتر از ده روز در محل تحصيل و خوابگاه مى مانند، تكليف نماز و روزه شان چيست؟
احكام نماز
احکام موضوعی/ ۸

احكام نماز

نماز تنها در شریعت اسلام تشریع نشده است؛ بلکه این عبادت در ادیان پیشین نیز به شکل هاى مختلفى وجود داشت. قرآن مجید، آن را از وصایاى چند تن از پیامبران و امام صادق (علیه السلام)، آن را آخرین و مهم‌ترین سفارش هاى پیامبران دانسته است.
احكام اسماى متبركه
احکام موضوعی/ ۷

احكام اسماى متبركه

حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟
احكام تیمّم
احکام موضوعی/ ۶

احكام تیمّم

«تیمّم» در لغت به معناى قصد و اراده كردن است و در اصطلاح فقه «عملى است كه در شرايط خاص، جايگزين وضو و غسل مى شود».
احکام استمنا
احکام موضوعی/ ۵

احکام استمنا

«استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود.
احكام جنابت
احکام موضوعی/ ۴

احكام جنابت

با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غير از غسل استحاضه ی متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.
احكام غسل
احکام موضوعی/ ۳

احكام غسل

غسل در لغت به معناى شستن چيزى براى از بين بردن چرك آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن تمام بدن، به قصد قربت و اطاعت از فرمان الهى».
احكام وضو
احکام موضوعی/ ۲

احكام وضو

«وضو» در لغت به معناى نظافت و پاكيزه كردن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن مخصوص؛ كه مى توان آن را به دو صورت انجام داد: ترتيبى و ارتماسى.
احکام تقلید
احکام موضوعی/ ۱

احکام تقلید

«تقلید» به معنای پیروی و دنباله روی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از: عمل کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می دهد».