تعامل با جوانان| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۹

تعامل با جوانان| ۳

در جوان حالت نوگرایی هست. او از هر چیز کهنه بدش می‌آید و به همین دلیل، مرتباً مدل لباس و کفش و مو را تغییر می‌دهد. اما در افراد میانسال، این‌ جور تغییرات به عادت‌هایی وابسته است که ایجاد شده و همرین عادت برای آنها به صورت سنّت درمی‌آید.
تعامل با جوانان| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۸

تعامل با جوانان| ۲

غالباً درباره مشکلات جوانان از خود آنها سئوال می‌شود، سعی می‌کنند در همه مشکلات، دیگران را مقصّر نشان دهند علاوه بر اینکه ریشه مشکلات را در خودشان نمی‌بییند، سعی می‌کنند که پدر و مادر را مقصّر نشان دهند و می‌گویند که بزرگترها، جوان را درک نمی‌کنند.
تعامل با جوانان| ۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۷

تعامل با جوانان| ۱

در دوره نوجوانی - خصوصاً دوره میانی آن - تغییرات با دوره‌های دیگر متفاوت نیستند، ولی نکته اصلی در این دوره، سرعت تغییرات است. مثلاً رشد جسمی و عقلی از بدو تولّد وجود دارد؛ اما در این دوره جهش رشد داریم.
تربیت فرزندان| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۶

تربیت فرزندان| ۳

قرآن و احادیث اصل تربیت را وظیفه، تکلیف و حتی حق والدین می‌داند. متاسّفانه با گسترش آموزش و پرورش و افزایش نقش رسانه‌ها در تربیت، مرجعیّت والدین به طور جدی با چالش‌ مواجه شده است.
تربیت فرزندان| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۵

تربیت فرزندان| ۲

قدم اول در اجرای تربیت، انتخاب قیافه باطنی مطلوب (هدف تربیت) توسط والدین است. پدر و مادر باید ابتدا برای خود و دیگران مشخص کنند که می‌خواهند فرزندشان چه ویژگی‌های اخلاقی‌ای داشته باشد و پس از آن، با اتخاد روش‌های تربیتی مناسب به اجرای تربیت فرزندشان بپردازد.
تربیت فرزندان| ۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۴

تربیت فرزندان| ۱

وقتی مسئله تربیت فرزند مطرح می‌شود، در ذهن پدرها و مادرها بیشتر مسائل اجرایی تربیت تداعی می‌شود؛ اینکه به فرزند امر و نهی کنند یا مراقب او باشند تا با دوری از کارهای بد و عمل کردن به خوبی‌ها تربیت شود. اما تربیت تنها این نیست.
همسرداری| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۳

همسرداری| ۳

آیا سنّت‌ها و فرهنگی که در یک منطقه جغرافیایی رعایت می‌شود، اساس تقسیم‌بندی وظایف بین زن و شوهر است؟ مثلاً زن‌های ایرانی باید خانه‌داری و شوهرداری کنند و زنان اروپایی باید به مشاغل بیرون خانه بپردازند؟
همسرداری| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| 2

همسرداری| ۲

انگیزه‌ی ابتدایی ازدواج و عامل گرمابخش روابط همسران، جاذبه‌ی جنسی است، اما جاذبه‌ی جنسی عاملی زودگذر و موقت است و به مرور زمان، زن و مرد، هر قدر که از لحاظ ظاهری فوق العاده باشند، در چشم یکدیگر طبیعی و عادی جلوه خواهند کرد.
همسرداری|۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۱

همسرداری|۱

تمام اختلاف‌های همسران از تک‌محوری شدن مدیریت خانواده ریشه می‌گیرد؛ یعنی از این که زن، مرد ر ا کنار بزند یا مرد، زن را از مدیریت خانواده خارج کند (زن سالاری یا مردسالاری).