فضائل و خواص سوره ضحی
شکوفه های سور قرآن/93

فضائل و خواص سوره ضحی

از حضرت سَرور کائنات(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند از کسانی خواهد بود که خدا از آن‌ها راضی می‌شود و شایسته است که پیغمبر(ص) برای او شفاعت کند و به عدد هر یتیم و مسکین درخواست‌کننده دهحسنه برای او خواهد بود.
فضائل و خواص سوره واللّیل
شکوفه های سور قرآن/۹۲

فضائل و خواص سوره واللّیل

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند آنقدر به ‌او می‌بخشد که راضی شود و او را از سختی‌ها نجات می‌دهد و مسیر زندگی را برای او آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره شمس
شکوفه های سور قرآن/۹۱

فضائل و خواص سوره شمس

از حضرت سیّد انام(ص)مروی است: کسی که کم‌توفیق باشد اگر برخواندن این سوره‌ی مبارکه مداومت کند در تمام حالات توفیق رفیق او خواهد بود و نزد مردم منزلت و رفعت داشته و منفعت‌های بسیاری نصیب وی خواهد گردید.
فضائل و خواص سوره بلد
شکوفه های سور قرآن/۹۰

فضائل و خواص سوره بلد

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند خداوند او را از خشم و غضب خود در روز قیامت و از عقبات هولناک و مخوف آن مصون خواهد داشت.
فضائل و خواص سوره فجر
شکوفه های سور قرآن/۸۹

فضائل و خواص سوره فجر

از حضرت سَرور عالم(ص) مروی است: کسی که این سوره‌ی مبارکه را در دهه‌ی ذیحجّه هر شب بخواند خداوند گناهان او را می‌بخشد و اگر در این روزها بمیرد بی‌حساب وارد بهشت می‌گردد.
فضائل و خواص سوره غاشیه
شکوفه های سور قرآن/۸۸

فضائل و خواص سوره غاشیه

از حضرت سرور کائنات(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند، خداوند حساب او را در قیامت آسان می‌نماید.
فضائل و خواص سوره أعلی
شکوفه های سور قرآن/87

فضائل و خواص سوره أعلی

حضرت امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرماید: کسی که سوره‌ی «أعلی» را در نماز واجب یا نافله‌ی خود بخواند، روز قیامت به‌ او ندا می‌شود: از هر دری از درهای بهشتی که می‌خواهی داخل شو.
فضائل و خواص سوره طارق
شکوفه های سور قرآن/۸۶

فضائل و خواص سوره طارق

حضرت رسول اکرم(ص) در ضمن حدیثی می‌فرماید: هر کس این سوره را تلاوت کند حسنات او بی‌شمار خواهد بود.
فضائل و خواص سوره بروج
شکوفه های سور قرآن/85

فضائل و خواص سوره بروج

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: کسی که این سوره‌ی مبارکه را که سوره‌ی انبیاست در نماز واجب بخواند، در روز قیامت با انبیاء و مرسلین و صالحان محشور می‌گردد.
فضائل و خواص سوره انشقاق
شکوفه های سور قرآن/84

فضائل و خواص سوره انشقاق

از حضرت ختمی نبوّت(ص) مروی است: کسی که سوره‌ی انشقاق را بخواند خداوند او را در پناه خود گیرد و نامه‌ی اعمال او را از پیشرو به ‌او می‌دهد نه از پشت‌سر (که حال دوزخیان این چنین است).
فضائل و خواص سوره مطفّفین
شکوفه های سور قرآن/83

فضائل و خواص سوره مطفّفین

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «مُطَفِّفین» را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند در قیامت از او حسابرسی نمی‌کند و از عذاب دوزخ وی را ایمن می‌گرداند و بر جسر جهنّم نخواهد گذشت به‌ گونه‌ای که نه آتش دوزخ او را می‌بیند و نه او آتش دوزخ را.
فضائل و خواص سوره انفطار
شکوفه های سور قرآن/82

فضائل و خواص سوره انفطار

از حضرت رسول‌ اکرم(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند خداوند در روز قیامت (همانند سوره‌ی تکویر) هنگامی که نامه‌ی عملش گشوده می‌شود او را رسوا نمی‌سازد و عیب‌های وی را می‌پوشاند.
فضائل و خواص سوره تکویر
شکوفه های سور قرآن/81

فضائل و خواص سوره تکویر

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: هر کس سوره‌ی «اِذَا الشَّمسُ کُوِّرَت» را قرائت کند هنگامی که (فردا) نامه‌ی عملش گشوده می‌شود خداوند او را رسوا نمی‌سازد.
فضائل و خواص سوره عبس
شکوفه های سور قرآن/80

فضائل و خواص سوره عبس

حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند: اگر کسی این سوره و سوره‌ی تکویر را بخواند جای او در بهشت و در سایه‌ی رحمت الهی بوده و از مقرّبان درگاهش خواهد بود.
فضائل و خواص سوره نازعات
شکوفه های سور قرآن/۷۹

فضائل و خواص سوره نازعات

از رسول اکرم(ص) مروی است: کسی که این سوره مبارکه را تلاوت کند سیراب از دنیا می‌رود و خداوند او را سیراب محشور می‌کند و سیراب وارد بهشت می‌نماید.
فضائل و خواص سوره نبأ
شکوفه های سور قرآن/78

فضائل و خواص سوره نبأ

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) آمده است: کسی که سوره‌ی «عَمّ یَتَساءلُون» را تلاوت کند خداوند در قیامت از شراب سرد و گوارای بهشتی سیرابش می‌نماید.
فضائل و خواص سوره مُرسَلات
شکوفه های سور قرآن/۷۷

فضائل و خواص سوره مُرسَلات

از سَرور کائنات(ص) روایت است: هر کس این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند برایش نوشته می‌شود که او از مشرکان نیست.
فضائل و خواص سوره دهر(هل أتی)
شکوفه های سور قرآن/۷۶

فضائل و خواص سوره دهر(هل أتی)

رسول‌ اکرم(ص) می‌فرماید: کسی که سوره‌ی مبارکه‌ی «هل‌أتی» را بخواند پاداش او بر خداوند، بهشت و حریر و لباس‌های بهشتی است.
فضائل و خواص سوره قیامت
شکوفه های سور قرآن/۷۵

فضائل و خواص سوره قیامت

حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: خواندن این سوره‌ی مبارکه باعث خشوع و عفّت از شهوات و صیانت از بلیّات می‌گردد و قاری آن به یاری حق‌تعالی از هیچ حاکم و زمامداری نمی‌هراسد و در آن روز و شب در حراست خداوند متعال خواهد بود.
فضائل و خواص سوره مدّثّر
شکوفه های سور قرآن/۷۴

فضائل و خواص سوره مدّثّر

حضرت امام باقر(ع) می‌فرماید: کسی که سوره‌ی «مُدَّثِّر» را در نماز واجب بخواند بر خداوند حق است که او را همراه پیامبر(ص) و در جوار و در درجه‌ی او قرار دهد و در زندگی دنیا هرگز رنج و بدبختی دامنگیرش نشود.