اهمیت حادثه غدیر خم برای شیعیان| چرا پیامبر(ص) عترت را در کنار قرآن می‌گذارد؟
انسان ۲۵۰ ساله| ۵

اهمیت حادثه غدیر خم برای شیعیان| چرا پیامبر(ص) عترت را در کنار قرآن می‌گذارد؟

لزوم نصیحت ائمةالمسلمین یعنى دخالت در مسائل سیاسى و اعلام نظر به زمامداران و پیشوایان را مطرح كردند و آن را به‌عنوان یک فریضه اعلام كردند، كه همه‌ی مسلمین موظفند به زمامداران اسلامى نظرات خیرخواهانه‌ی خودشان را بیان كنند و اعلان كنند.
پنج دشمن اصلى جامعه‌ی اسلامی
انسان ۲۵۰ ساله| ۴

پنج دشمن اصلى جامعه‌ی اسلامی

هنگامى‌كه تهدید دلاوران و رزمندگان عرب و مسلمان براى كفار قریش آشكار شد، نیروهاى مسلحى را براى دفاع از زر خود و كالاى خود به‌سوى مدینه گسیل كردند. مسلمانان بیشتر مایل بودند كه كاروان حامل ثروت و متاع را كه دفاعى هم چندان نداشت، توقیف كنند.
شالوده‌ریزی نظام اسلامی| اهداف پیامبر(ص) از هجرت به مدینه چه بود؟
انسان ۲۵۰ ساله| ۳

شالوده‌ریزی نظام اسلامی| اهداف پیامبر(ص) از هجرت به مدینه چه بود؟

یک عده‌اى اسلام را فقط مسئله‌ی فردى دانستند، سیاست را از اسلام گرفتند... درحالی‌كه نبى مكرم اسلام در آغاز هجرت، در اولى كه توانست خود را از دشواری‌هاى مكه نجات بدهد، اولین كارى كه كرد، سیاست بود.
بعثت خاتم، آغاز بیداری| کار مهم پيامبر(ص) چه بود؟ 
انسان ۲۵۰ ساله| ۲

بعثت خاتم، آغاز بیداری| کار مهم پيامبر(ص) چه بود؟ 

پیغمبر نامه‌ها نوشت، مجادله‌ها كرد، سخن‌ها گفت، لشكركشی‌ها كرد، سختی‌ها كشید، در محاصره‌ی اقتصادى افتاد، كار به جایی رسید كه مردمِ مدینه گاهى دو روز و سه روز گاهی نان براى خوردن پیدا نمی‌کردند. تهدیدهاى فراوان از همه طرف، پیغمبر را احاطه كرد.
هدف سیاسی ائمه(ع) چیست؟
انسان ۲۵۰ ساله| ۱

هدف سیاسی ائمه(ع) چیست؟

زندگی ائمه(ع) را ما باید به عنوان درس و اسوه فرا بگیریم، نه فقط به عنوان خاطره‌های شکوهمند و ارزنده؛ و این، بدون توجه به روش و منش سیاسی این بزرگواران، ممکن نیست. بنده شخصاً علاقه‌ای به این بعُد و جانب از زندگی ائمه(ع) پیدا کردم...