مجاهد فرهنگی؛ غم‌خوار و دل‌سوز مردم
جهاد | ۷

مجاهد فرهنگی؛ غم‌خوار و دل‌سوز مردم

مجاهد در عرصه فرهنگ که همچون رسول خدا(ص)، برای هدایت و سعادت جامعه قدم بر می دارد، باید نسبت به مردم غم خوار بوده و برای هدایت مردم تمام تلاش خود را به کار ببرد و نسبت به مومنین دل سوز و خیر خواه باشد و در صورتی که مورد اقبال مردم قرار نگرفت، ناامید نشده و در همه احوال به خداوند متعال توکل کند.
عاملین جهاد فرهنگی
جهاد | ۶

عاملین جهاد فرهنگی

جهاد فرهنگی، تلاشی بزرگ برای صیانت از باورها و اعتقادهای دینی و حفظ مراتب عالی انسانی است، و تلاشی عظیم برای سالم نگه داشتن عقل و اخلاق انسانی و جامعه بشری از هرگونه فساد و فراهم ساختن بسترها و زمینه های مناسب برای شکوفا شدن و ساختن یک جامعه الهی می باشد.
جهاد فرهنگی در قرآن
جهاد | ۵

جهاد فرهنگی در قرآن

فلسفه و هدف جهاد فرهنگی، دفاع از اسلام و مقابله با ظلم و فساد از طریق انذار، موعظه و نصیحت، حفظ پایگاه های خداپرستی و توحید و دفاع از مظلومان و مستضعفان خواهد بود.
اهمیت و ضرورت جهاد فرهنگی
جهاد | ۴

اهمیت و ضرورت جهاد فرهنگی

اوّلین مجاهدان جهاد فرهنگی، انبیاء الهی بودند که حتّی در این راه از جان خویش مضایقه نکردند و تا نفس در بدن داشتند، به امر الهی در میدان مبارزه با کفر و جهل و ستم، تلاش کردند. همین حقیقت نشان از اهمیت و عظمت این جهاد در پیشگاه خداوند متعال دارد.
جهاد فرهنگی
جهاد | ۳

جهاد فرهنگی

جهاد فرهنگی تلاشی بزرگ و مقدّس برای نگهبانی از افکار الهی، نگاه الهی، عواطف عالی انسانی و آرمان های بلند اجتماعی و سلامت عقل و اندیشه و قلب و احساس جامعه بشری است.
جهاد اکبر و جهاد اصغر
جهاد | ۲

جهاد اکبر و جهاد اصغر

جهاد درونی، مبارزه انسان با خواسته های نفس امّاره و دسیسه های ابلیس لعین و جنود شیطانی اوست. این مبارزه از روزی که انسان به حدّ رشد و بلوغ می رسد و خود را می شناسد، به طور جدّی آغاز شده و تا پایان عمر ادامه پیدا می کند.
جهاد در اسلام| معنای جهاد چیست؟
جهاد | ۱

جهاد در اسلام| معنای جهاد چیست؟

دنیا میدان جهادی است که تنها پهلوانان کارآزموده در آن جان سالم به در برده و پیروز معرکه می شوند. از همین جاست که حقیقت متعالی «جهاد» در میان فرائض الهی می درخشد و جایگاه آن آشکار می گردد.