حکم سقط جنین به خاطر جان مادر
احکام پزشکی

حکم سقط جنین به خاطر جان مادر

اگر به خاطر جنین، جان مادر در خطر باشد، سقط آن جایز است یا خیر؟
حکم قطع اعضاء و جوارح میّت
احکام پزشکی

حکم قطع اعضاء و جوارح میّت

آیا به قطع اعضاء و جوارح میّت دیه تعلق می گیرد؟ و دیه آن چه مقدار است؟
دیه عقیم کردن
احکام پزشکی

دیه عقیم کردن

آیا به پزشکی که مرد یا زن را عقیم می کند، دیه تعلق می گیرد؟
حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان
احکام پزشکی

حکم کالبدشکافی بدن میّت مسلمان

در پزشکی قانونی بدن برخی اموات را بدون اطلاع اولیای آنها و بدون آنکه شاکی و مسئله خاصی در میان باشد، کالبدشکافی می کنند و برخی اعضای میّت را برمی دارند. آیا شرعاّ مجازند؟
حکم ضمانت پزشک
احکام پزشکی

حکم ضمانت پزشک

پزشکی به علت فقر مالیِ مریض که قادر به پرداخت اجرت عمل جراحی نیست، از معالجه و جراحی بیمار اورژانسی اجتناب می کند و در نتیجه بیمار فوت می کند، آیا پزشک ضامن است؟
حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی
احکام پزشکی

حکم انعقاد نطفه زن و مرد اجنبی

زنی از شوهر خود بچه دار نمی‌شود، آیا جایز است نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و بدین‌وسیله حامله گردد؟
حکم تشریح مرده مسلمان
احکام پزشکی

حکم تشریح مرده مسلمان

تشریح مرده مسلمان چه حکمی دارد؟
حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری
احکام پزشکی

حکم نوشتن دارو در دفترچه دیگری

نوشتن داروی بیمار در دفترچه دیگری از سوی پزشک چه حکمی دارد؟
حکم خوردن غذای مضر
احکام پزشکی

حکم خوردن غذای مضر

خوردن غذاها و میوه‌هایی که برای برخی از بیماران ضرر دارد، چه حکمی دارد؟
حکم بستن لوله های رحم
احکام پزشکی

حکم بستن لوله های رحم

حکم بستن لوله‌های رحم به منظور کنترل جمعیت چیست؟
حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری
احکام پزشکی

حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری

اعمال جراحی که مردان و زنان برای جلوگیری از بارداری انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟
حکم سقط جنین
احکام پزشکی

حکم سقط جنین

حکم سقط جنین چیست و کفاره آن چه بوده و برعهده چه کسی است؟
حکم مراجعه مرد به پزشک زن
احکام پزشکی

حکم مراجعه مرد به پزشک زن

مراجعه مردان به پزشک زن با وجود پزشک مرد، چه حکمی دارد؟
حکم مراجعه زن به پزشک مرد
احکام پزشکی

حکم مراجعه زن به پزشک مرد

مراجعه زن به پزشک مرد با وجود پزشک زن، چه حکمی دارد؟
حکم رقص
احکام موسیقی

حکم رقص

رقصیدن از نظر مراجع عظام تقلید چه حکمی دارد؟
حکم کف زدن در مجالس اهل بیت(ع)
احکام موسیقی

حکم کف زدن در مجالس اهل بیت(ع)

حکم کف و سوت زدن در مجالس اهل بیت(ع) چیست؟
حکم کف و سوت زدن
احکام موسیقی

حکم کف و سوت زدن

کف و سوت زدن در مجالس اهل بیت چه حکمی دارد؟
حکم رقصیدن و کف زدن
احکام موسیقی

حکم رقصیدن و کف زدن

رقصیدن و دست افشانی در مجالس چه حکمی دارد؟
حکم تشویق رقص
احکام موسیقی

حکم تشویق رقص

برخی افراد هنگام رقص زنان یا مردان به آن‌ها به شاباش می‌دهند، پرداخت این پول که موجب تشویق رقاص می‌شود چه حکمی دارد؟
حکم اجرای گروه‌های نوازنده
احکام موسیقی

حکم اجرای گروه‌های نوازنده

نوازندگی گروه‌های نوازنده در مراسم عروسی که گاهی با کسب مجوز از اداره ارشاد انجام می‌شود، چه حکمی دارد و درآمد حاصل از این راه چه صورتی دارد؟