پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- آشنایی با فرقه‌های انحرافی
وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۲
آیین وهابیت| ۴

وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۲

هرگز نمى‌توان تعمير قبور اولياى الهى و صالحان را عملى حرام و يا مكروه قلمداد كرد، بلكه بايد آن را نوعى تعظيم شعائر و تظاهر به مودّت در قربى تلقى نمود و مايه تكريم آنها شمرد.
وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۱
آیین وهابیت| ۳

وهابیان و تعمیر قبور اولیای خدا| ۱

در سال ١٣۴۴ ه‍ . ق. كه سعودي‌ها بر مكّه و مدينه و اطراف آن سلطه پيدا كردند، به فكر افتادند كه براى تخريب مشاهد بقيع و آثار خاندان رسالت و صحابه پيامبر مستمسكى به دست آورند و با گرفتن فتوا از علماى مدينه، راه را بر تخريب آن هموار نمايند و افكار عمومى مردم حجاز را كه هرگز با اين اعمال موافق نبودند، براى اين كار آماده سازند.
شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۲
آیین وهابیت| ۲

شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۲

عقايد و گفته‌هاى باطل وهابیّان باعث شده است افرادى كه اسلام را از ديدگاه آنان مطالعه كرده‌اند، بگويند اسلام دين خشك و جامدى است كه به درد همه زمان‌ها نمى‌خورد!
شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۱
آیین وهابیت| ۱

شرح حال زندگی پایه‌گذار مسلک وهابیّت| ۱

مسلك و آيين وهابیّت منسوب است به شيخ محمّد فرزند «عبدالوهاب» نجدى كه اين نسبت برگرفته از نام پدر او «عبدالوهاب» است.
منشأ بابی‌گری و بهایی‌گری

منشأ بابی‌گری و بهایی‌گری

چگونه در قرن ۱۳ هجری در ایران مرام بابی و بهایی به‌ عنوان مذهب ظهور کرد؟ علّت و منشأ آن از کجا شروع شد؟ به ‌راستی این پدیده عجیب با چه دستی پدید آمد و گسترش یافت؟
وهابی کیست و مرامش چیست؟

وهابی کیست و مرامش چیست؟

از دیر زمانی است که از «وهابیّت» سخن به میان می‌آید، به‌ ویژه اخیراً بازار این واژه رونق بیشتری پیدا کرده است، به‌ طور خلاصه توضیح دهید که وهابی کیست و مرامش چیست؟
پیشگفتار مترجم خاطرات مستر هِمفِر
وهابیت ایده استعمار

پیشگفتار مترجم خاطرات مستر هِمفِر

آنچه در زیر می خوانید، پیشگفتار کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت اول
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت اول

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت اول کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت دوم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت دوم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت دوم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت سوم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت سوم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت سوم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت چهارم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت چهارم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت چهارم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت پنجم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت پنجم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت پنجم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت ششم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت ششم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت ششم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.
خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت هفتم
وهابیت ایده استعمار

خاطرات مستر هِمفِر| یادداشت هفتم

آنچه در زیر می خوانید، یادداشت هفتم کتاب «وهابیّت ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر» است که توسط آیت الله سیداحمد علم الهدی ترجمه شده و از سوی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت منتشر و بارها تجدید چاپ شده است.