احكام خمس
احکام موضوعی/ ۱۴

احكام خمس

«خمس» در لغت به معناى پنج يك مى باشد و در اصطلاح فقه عبارت است از: «پرداخت يك پنجم درآمدى كه از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات گوناگون، به دست مى آيد. خمس به امام (علیه السلام) و سادات اختصاص مى يابد و بايد آن را در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط داد».
احكام اعتكاف
احکام موضوعی/ ۱۳

احكام اعتكاف

اعتكاف، در لغت به معناى توقف در جايى است و در اصطلاح فقه، عبارت است از: «ماندن حداقل سه روز در مسجد، به قصد عبادت خداوند، با شرايطى خاص».
احكام زكات فطره
احکام موضوعی/ ۱۲

احكام زكات فطره

«فطره» در لغت چند معنا دارد كه مهم ترين آنها، خلقت و اسلام است. در اصطلاح عبارت است از: «زكاتى كه هر مسلمان براى خود و هر كس كه نان خور او محسوب مى شود، به مستحق مى پردازد». زمان اداى آن مغرب روز آخر ماه رمضان تا ظهر روز عيد فطر است.
احكام اول ماه
احکام موضوعی/ ۱۱

احكام اول ماه

اختلاف نظر مراجع تقليد در ثبوت اول ماه، امرى نيست كه تازه به وجود آمده باشد؛ بلكه در گذشته نيز اين مسئله، در نزد ايشان مورد فكر و نظر بوده است.
احكام روزه
احکام موضوعی/ ۱۰

احكام روزه

«روزه» در لغت به معناى امساك و خوددارى از هر چيز است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «امساك و خوددارى از موارد هشت گانه ـ از هنگام اذان صبح تا اذان مغرب ـ به قصد انجام دادن فرمان خداوند».
احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان
احکام موضوعی/ ۹

احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

اساتيد و دانشجويان در صورتى كه كمتر از ده روز در محل تحصيل و خوابگاه مى مانند، تكليف نماز و روزه شان چيست؟
احكام نماز
احکام موضوعی/ ۸

احكام نماز

نماز تنها در شریعت اسلام تشریع نشده است؛ بلکه این عبادت در ادیان پیشین نیز به شکل هاى مختلفى وجود داشت. قرآن مجید، آن را از وصایاى چند تن از پیامبران و امام صادق (علیه السلام)، آن را آخرین و مهم‌ترین سفارش هاى پیامبران دانسته است.
احكام اسماى متبركه
احکام موضوعی/ ۷

احكام اسماى متبركه

حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟
احكام تیمّم
احکام موضوعی/ ۶

احكام تیمّم

«تیمّم» در لغت به معناى قصد و اراده كردن است و در اصطلاح فقه «عملى است كه در شرايط خاص، جايگزين وضو و غسل مى شود».
احکام استمنا
احکام موضوعی/ ۵

احکام استمنا

«استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود.
احكام جنابت
احکام موضوعی/ ۴

احكام جنابت

با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غير از غسل استحاضه ی متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.
احكام غسل
احکام موضوعی/ ۳

احكام غسل

غسل در لغت به معناى شستن چيزى براى از بين بردن چرك آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن تمام بدن، به قصد قربت و اطاعت از فرمان الهى».
احكام وضو
احکام موضوعی/ ۲

احكام وضو

«وضو» در لغت به معناى نظافت و پاكيزه كردن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن مخصوص؛ كه مى توان آن را به دو صورت انجام داد: ترتيبى و ارتماسى.
احکام اجتهاد و تقلید
احکام موضوعی/ ۱

احکام اجتهاد و تقلید

«تقلید» به معنای پیروی و دنباله روی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از: عمل کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می دهد».