نقش طول عمر مهدی(ع) در ایجاد دگرگونی جهان
انقلاب مهدی(ع) و پندارها| ۴

نقش طول عمر مهدی(ع) در ایجاد دگرگونی جهان

انگیزه‌ی خدا در این ‌که یک انسان را این ‌همه زنده نگه بدارد و به خاطر زنده ‌بودن او در قرون متمادی بسیاری از قوانین طبیعت را تعطیل کند، چیست؟
معجزه و طول عمر
انقلاب مهدی(ع) و پندارها| ۳

معجزه و طول عمر

بر فرض اینکه بگوییم اصلاً طول عمر از نظر علمی هم امکان‌پذیر نیست و موضوع پیری و فرسودگی یک قانون طبیعی مسلّم و اجتناب‌ناپذیری است که خواه‌ و ناخواه پس از سپری شدن مدّتی کوتاه از عمر بر بدن عارض می‌شود و برای هیچ زمان در آینده هم پیش نخواهد آمد که علم بتواند این قانون طبیعی را بر هم بزند.
حضرت مهدی(ع) و طول عمر| ۲
انقلاب مهدی(ع) و پندارها| ۲

حضرت مهدی(ع) و طول عمر| ۲

این عمر طولانی که خدا در اختیار نجات‌بخش منتظر قرار داده است شاید با فعالیت علم و پیشرفت دانش به‌زودی به‌طور عادی در اختیار خیلی از انسان‌ها قرار گیرد
حضرت مهدی(ع) و طول عمر| ۱
انقلاب مهدی(ع) و پندارها| ۱

حضرت مهدی(ع) و طول عمر| ۱

اولین پرسشی که منکرین مهدی(ع) به‌ عنوان یک استبعاد غیر قابل‌ تصور مطرح می‌کنند این است: چگونه ممکن است یک انسان چند قرن در عالم زندگی کند؟