پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- درس‌هایی از صحیفه سجادیه
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۳

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

در مسائل اعتقادی، نخستین پایه، مسئله خدایابی و اعتقاد به آفریدگار یگانه جهان هستی است و پس ‌از آن، خداشناسی، توحید و صفات الهی مطرح می‌شود.
معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۲
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۲

معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۲

امام سجّاد(ع) در این فراز، یکی از عوامل نور، روشنایی، دانش و بینش را، قرآن دانسته که با شناخت آن و پیروی از آن می‌توان از جهالت و ناآگاهی خارج شد و در پرتو انوار علم و آگاهی قرار گرفت؛ علمی که می‌توان به‌ وسیله آن به نور هدایت الهی دست ‌یافت و از ظلمت گمراهی‌ها نجات پیدا کرد.
معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۱
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

فرازهای متعدد و فراوانی در لابه‌‌‌لای دعاهای صحیفه، در لباس دعا، سخن از تمجید علم و شناخت، با تعبیرات گوناگون به میان آمده که امام سجّاد(ع) طالبان حق و کمال را به فراگیری معرفت و علم تشویق نموده و دعوت می‌کند.