امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۳
نگاهی بر زندگی امام سجاد(ع)| ۴

امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۳

بیماری امام سجّاد(ع) گرچه بسیار رنج‌آور بود ولی گویی مصلحت بود تا امام سجّاد(ع) در کربلا کشته نشود و با زنده ماندن او، پیام خون شهیدان کربلا به همه‌ جا برسد و نهضت امام حسين(ع) به رهبری و نظارت او با بهترین روش، ادامه یافته و تکمیل گردد.
امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۲
نگاهی بر زندگی امام سجاد(ع)| ۳

امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۲

امام سجّاد(ع) بر اثر بیماری شدید، در کربلا همچنان بستری بود و نتوانست به میدان رود و در رکاب پدرش با دشمن تا سر حدّ شهادت نبرد کند. در ماجرای جان‌سوز وداع امام حسین(ع) با پسرش امام سجّاد(ع) روایاتی نقل شده که بیانگر شجاعت و روحیّه عالی امام سجّاد(ع) است.
امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۱
نگاهی بر زندگی امام سجاد(ع)| ۲

امام سجاد(ع) از آغاز تا ماجرای کربلا| ۱

آنچه مسلّم است، این است که مادر امام سجّاد(ع) مشهور به «شهربانو»، دختر یزدگرد سوّم، آخرین پادشاه ساسانی بوده است[1] ولی در چگونگی ازدواج امام حسین(ع) با او، و در عصر و سال ازدواج او، اختلاف ‌نظر وجود دارد.
زینت پرستش‌کنندگان خدا
نگاهی بر زندگی امام سجاد(ع)| ۱

زینت پرستش‌کنندگان خدا

می‌توان گفت که در میان امامان(ع) پس از امیرمؤمنان على(ع)، هیچ امامی چون او ستم نکشید و در برابر آن ‌همه حوادث تلخ قرار نگرفت...