عفاف در دین مبین اسلام و قرآن کریم|۲
حجاب و عفاف| ۷

عفاف در دین مبین اسلام و قرآن کریم|۲

پدیده‌ی دیگری که برای جامعه اسلامی و شیعی مایه‌ی تأسّف و شرمساری است، این است که بعضی از مردم در قالب پوشش و به ظاهر حجاب، موازین عفّت را رعایت نمی‌کنند.
عفاف در دین مبین اسلام و قرآن کریم| ۱
حجاب و عفاف/ ۶

عفاف در دین مبین اسلام و قرآن کریم| ۱

در قرآن کریم علاوه بر آیاتی که به‌طور خاص درباره‌ی حجاب سخن می‌گوید، آیات فراوانی وجود دارد که راه‌های کاربردیِ پاسداری از عفّت را به مؤمنین آموزش می‌دهد.
حجاب در دین مبین اسلام و قرآن کریم/ ۲
حجاب و عفاف/ ۵

حجاب در دین مبین اسلام و قرآن کریم/ ۲

حکم حجاب کامل برای تمام زنان ثابت و قطعی بوده و تنها زنان سالخورده آن هم به مقدار پوشش روئین (جلباب) از این حکم استثنا شده اند. از سوی دیگر خداوند برای همین زنانی که مستثنی واقع شده اند نیز حفظ عفاف و پوشش مانند دیگر زنان را توصیه می کند و آن را مطابق عفّت می داند.
حجاب در دین مبین اسلام و قرآن کریم/ ۱
حجاب و عفاف/ ۴

حجاب در دین مبین اسلام و قرآن کریم/ ۱

حجاب در دین اسلام، سهل انگاری مضرّ و یا سخت‌گیری بی‌مورد نبوده، و آن‌گونه که غرب تبلیغ می‌کند، به معنای حبس زن در خانه یا پرده‌نشینی و دوری از شرکت در مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردان بیگانه، موی سر و اندام را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد.
حجاب در ادیان پیش از اسلام
حجاب و عفاف/ ۳

حجاب در ادیان پیش از اسلام

حقیقت دین، مجموعه‌ای از جهان‌بینی (اعتقادات) و ایدئولوژی (باید‌ها و نبایدها- واجبات و محرّمات) است که برنامه و مسیر کمال انسان را معرّفی می‌کند. با بررسی ادیان پیش از اسلام درمی‌یابیم که مفهوم حجاب جزء برنامه‌های ضروری آن‌ها محسوب می‌شده است.
حجاب در اقوام گذشته
حجاب و عفاف/ ۲

حجاب در اقوام گذشته

بنا بر آیاتی از قرآن کریم که درباره‌ی پوشش اوّلین انسان‌ها یعنی آدم و حوّا سخن به میان آمده است، می‌توانیم سابقه‌ی حجاب را به نخستین روزهای تاریخ بشریّت برسانیم.
معنا و مفهوم حجاب و عفاف
حجاب و عفاف/ ۱

معنا و مفهوم حجاب و عفاف

در نگاه اسلام، حجاب و حفظ عفّت برای زن، سلامت و مصونیّت او در قبال سوءاستفاده‌ی منحرفین است، نه محدودیّت و اجحاف در حقّ او.