آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در مسواک زدن
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱۴

آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در مسواک زدن

رسول‌خدا(ص) فرمود: هر که روزی دو بار مسواک کند بر سنّت پیامبران علیهم السّلام مداومت نموده است.
آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در لباس
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱۳

آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در لباس

رسول خدا(ص) هر نوع لباسی که دسترسی داشت می‌پوشید از روپوش و عبا و پیراهن و جبّه و امثال آن. و از لباس سبز خوشش می‌آمد، و بیشتر لباس‌هایش سفید بود، و می‌فرمود: زندگان خود را سفید بپوشانید و مردگانتان را در آن کفن کنید.
آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در سفر
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱۲

آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در سفر

رسول خدا (ص)در سفر از منزلی به منزل دیگر کوچ نمی‌کرد جز آنکه در آن منزل دو رکعت نماز می‌گزارد و می‌فرمود: می‌خواهم این مکان برایم به نماز خواندن گواهی دهد.
آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در نظافت و آرایش| ۲
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱۱

آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در نظافت و آرایش| ۲

رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود: ای علی، بر تو باد که هر جمعه خود را خوشبو کنی، زیرا که ‌این از سنّت من است و تا زمانی که بوی آن از تو شنیده شود برایت حسنه می‌نویسند.
آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در نظافت و آرایش| ۱
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱۰

آداب و سنن حضرت پیامبر(ص) در نظافت و آرایش| ۱

امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) مشکدانی داشت که بلافاصله پس از وضو با همان دست تر آن را می‌گرفت و خود را خوشبو می‌ساخت و چون از خانه بیرون می‌شد مردم از بوی خوش آن می‌دانستند که آن حضرت ‌آمده است.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۵
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۹

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۵

رسول‌خدا(ص) فرمود: من تربیت شده‌‌ی خدا هستم، و علی تربیت شده‌ی ‌من است؛ پروردگارم مرا به بخشش و نیکی کردن دستور داده، و از بخل و جفا کردن نهی فرموده است.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۴
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۸

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۴

رسول‌خدا(ص) فرمود: پروردگارم مرا به هفت چیز دستور فرموده است: مرا سفارش کرده که در تمام کارهای پنهان و آشکارم اخلاص ورزم، و از کسی که بر من ستم نماید درگذرم، و به هر که مرا محروم سازد بخشش کنم، و با هر که با من قطع رابطه کرد رابطه برقرار سازم، و سکوتم برای تفکّر، و نگاهم برای پند و عبرت باشد.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۳
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۷

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۳

پیامبر(ص) فرمود: مردانگی و جوانمردی ما خاندان، در گذشتن از کسانی است که به ما ستم کرده‌اند و بخشش به کسانی است که ما را محروم ساخته‌اند.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۲
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۶

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۲

امام صادق(ع) فرمود: رسول‌خدا(ص) نگاهش را میان یارانش تقسیم می‌کرد و به ‌این و آن یک نواخت می‌نگریست. آن حضرت ‌در میان یاران هرگز پای خود را دراز نکرد.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۱
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۵

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۱

حضرت رسول‌خدا(ص) فرمود: پنج چیز است که تا دم مرگ از آنها دست برنمی‌دارم : روی زمین با بردگان غذا خوردن، بر الاغ پالاندار سوار شدن، شیر بز را با دست خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن و به کودکان سلام کردن، تا آنکه پس از من سنّت شود.
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۴
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۴

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۴

علی(ع) در وصف پیامبر(ص) و تأسّی به آن حضرت ‌فرمود: پیامبر پاک و پاکیزه خود را سرمشق گیر... که از دنیا نیم لقمه‌ای برگرفت و چشمی بدان ندوخت.
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۳
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۳

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۳

امام صادق(ع) فرمود: خداوند رسول خویش را به اخلاق نیک و پسندیده مخصوص گردانید، شما هم خود را بیازمایید، اگر آن اخلاق نیک در شما بود خدای را سپاس گفته و از او بخواهید تا آن را در شما بیفزاید...
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۲
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۲

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۲

غزالی گوید: حضرت رسول‌خدا(ص) از همه شیوا گفتارتر و شیرین سخن تر بود و خود می‌فرمود: من شیواترین مردم عرب هستم و بهشتیان با لغت محمّد سخن می گویند...
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۱
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۱

رسول خدا(ص) بسیار بزرگ و گران‌قدر بود. در دیدگان عظیم و موقّر می‌نمود و در دل‌ها عزیز و گرامی بود. چهره مبارکش مانند ماه شب چهارده می‌تابید و درخشان و نورانی بود. رنگ چهره‌اش سفید مایل به سرخی بود.