مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۸
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱۰

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۸

در فراز نخست سخن از دو ویژگی پیامبر(ص) یعنی عبد بودن و رسالت او به میان آمده و حاکی از آن است که مسئله عبودیّت و بندگی کامل خدا سنگ زیرین رشد و تعالی و تحصیل درجات عالی، مانند نبوّت، رسالت و امامت است.
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۷
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۹

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۷

 منظور از نبوت خاصّه، پیامبری خاتم پیامبران و برترین آن‌ها، رسول گرامی اسلام حضرت محمّد بن عبدالله(ص) است که پس از نسخ آیین مسیح(ع) در مکّه ظهور کرد و در چهل‌ سالگی خود به رسالت مبعوث شد.
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۶
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۸

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۶

انسان آفریده‌ی عجیبی است، حالات شگفت‌انگیز دارد و آفرینشش از نظر جسم، روح و فکر، بسیار مرموز، پر اسرار و پیچیده است. این انسان دارای غرایز و انگیزه‌هایی است که او را به‌ طرف فساد می‌کشانند...
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۵
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۷

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۵

 دل بستن به خدا، اوج درجه توحید ناب و در عین فروتنی، کمال عزتمندی و شکوه است، موجب اخلاص کامل شده و انسان را عبد کامل خدا می‌سازد و در پرتو آن، ذلّت نیاز به خلق را که سراپا نیاز هستند، از انسان برطرف نموده و او را به شکوه انسانی و هویت خليفةاللهی واصل می‌نماید.
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۴
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۶

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۴

 تسبیح خدا، همان توحید ناب و پاک و منزّه ساختن خدا از هرگونه عیب و شرک است که کرّوبیان و فرشتگان هرگز در این راستا سستی نمی‌کنند و خسته نمی‌شوند، بلکه همواره بانشاط و شادابی و عشق سرشار به تسبیح و تقدیس خداوند بزرگ مشغول هستند...
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۳
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۵

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۳

توحید ذات؛ یعنی خدا یکی است و دومی برای او تصور نمی‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر شبیه و نظیر ندارد و در خیال و گمان و قیاس نگنجد.
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۲
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۴

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۲

توحید یعنی یکتایی و بی‌همتایی خدا که در سرلوحه گفتار و برنامه‌های پیامبران و اولیای خداوند بوده است و در بحث خداشناسی نخستین عنوان، همان بحث وحدانیّت و یکتایی خدا و در قرآن صدها آیه پیرامون توحید است و ضدّ آن شرک، از بزرگ‌ترین گناهان و اساس انحرافات و کژروی‌ها بوده و موجب هرگونه پلیدی و گناهان نابخشودنی است.
مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۳

مسائل اعتقادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

در مسائل اعتقادی، نخستین پایه، مسئله خدایابی و اعتقاد به آفریدگار یگانه جهان هستی است و پس ‌از آن، خداشناسی، توحید و صفات الهی مطرح می‌شود.
معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۲
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۲

معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۲

امام سجّاد(ع) در این فراز، یکی از عوامل نور، روشنایی، دانش و بینش را، قرآن دانسته که با شناخت آن و پیروی از آن می‌توان از جهالت و ناآگاهی خارج شد و در پرتو انوار علم و آگاهی قرار گرفت؛ علمی که می‌توان به‌ وسیله آن به نور هدایت الهی دست ‌یافت و از ظلمت گمراهی‌ها نجات پیدا کرد.
معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۱
آموزه‌های اعتقادی و عبادی از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

معرفت و بینش از نگاه صحیفه سجادیه| ۱

فرازهای متعدد و فراوانی در لابه‌‌‌لای دعاهای صحیفه، در لباس دعا، سخن از تمجید علم و شناخت، با تعبیرات گوناگون به میان آمده که امام سجّاد(ع) طالبان حق و کمال را به فراگیری معرفت و علم تشویق نموده و دعوت می‌کند.