پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- خانواده
تعامل با جوانان| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۸

تعامل با جوانان| ۲

غالباً درباره مشکلات جوانان از خود آنها سئوال می‌شود، سعی می‌کنند در همه مشکلات، دیگران را مقصّر نشان دهند علاوه بر اینکه ریشه مشکلات را در خودشان نمی‌بییند، سعی می‌کنند که پدر و مادر را مقصّر نشان دهند و می‌گویند که بزرگترها، جوان را درک نمی‌کنند.
انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۲
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۲

انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۲

دوشیزه، در سطحی است که در انتخاب همسر، کمک فکری می‌خواهد و رضایت تنهای او برای چنان موضوع مهمی، کافی نیست و رضایت و توافق پدر، حمایت خوبی از او خواهد بود؛ ولی در مورد پسر، رضایت خودش کفایت می‌کند.
تعامل با جوانان| ۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۷

تعامل با جوانان| ۱

در دوره نوجوانی - خصوصاً دوره میانی آن - تغییرات با دوره‌های دیگر متفاوت نیستند، ولی نکته اصلی در این دوره، سرعت تغییرات است. مثلاً رشد جسمی و عقلی از بدو تولّد وجود دارد؛ اما در این دوره جهش رشد داریم.
انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۱
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۱

انتخاب همسر و ویژگی‌های همسر خوب| ۱

امام صادق(ع) فرمود: نیک بنگر که خود را در چه جایگاهی می‌گذاری و چه کسی را شریک مال و دین و اسرار خود می‌سازی. اگر از این کار، ناگزیر هستی، دوشیزه‌ای پیدا کن که خوش‌رفتاری نیک خلق باشد.
فلسفه‌ی حجاب| ۲
حجاب و عفاف| ۲۲

فلسفه‌ی حجاب| ۲

کتاب‌های تاریخی و آثار تمدّن‌های مختلف گواهی می‌دهد که فرهنگ حجاب مخصوصاً همواره در میان زنان مرسوم بوده و اختصاص به مذهب یا دین خاصی ندارد.
تربیت فرزندان| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۶

تربیت فرزندان| ۳

قرآن و احادیث اصل تربیت را وظیفه، تکلیف و حتی حق والدین می‌داند. متاسّفانه با گسترش آموزش و پرورش و افزایش نقش رسانه‌ها در تربیت، مرجعیّت والدین به طور جدی با چالش‌ مواجه شده است.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۶
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۲۰

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۶

مطابق فتوای مراجع تقلید، جلوگیری از فرزنددار شدن به‌ صورت عزل نطفه و یا با قرص و هر وسیله‌ای که مانع انعقاد نطفه می‌شود، در صورتی ‌که موجب نازایی و نقص و ضرر نگردد، اشکال ندارد.
تربیت فرزندان| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۵

تربیت فرزندان| ۲

قدم اول در اجرای تربیت، انتخاب قیافه باطنی مطلوب (هدف تربیت) توسط والدین است. پدر و مادر باید ابتدا برای خود و دیگران مشخص کنند که می‌خواهند فرزندشان چه ویژگی‌های اخلاقی‌ای داشته باشد و پس از آن، با اتخاد روش‌های تربیتی مناسب به اجرای تربیت فرزندشان بپردازد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۵
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۹

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۵

یکی از مشکلاتی که در تحقّق ازدواج یا ادامه ازدواج خلل وارد می‌کند و گاهی آن را در بن‌بست قرار داده و پیچیده می‌کند، عدم توافق پدر و مادر و یا دخالت بستگان است. بسیاری هستند که محرومیّت آن‌ها از نعمت ازدواج، معلول سنگ‌اندازی بستگان دوست‌نما یا ناآگاه است.
تربیت فرزندان| ۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۴

تربیت فرزندان| ۱

وقتی مسئله تربیت فرزند مطرح می‌شود، در ذهن پدرها و مادرها بیشتر مسائل اجرایی تربیت تداعی می‌شود؛ اینکه به فرزند امر و نهی کنند یا مراقب او باشند تا با دوری از کارهای بد و عمل کردن به خوبی‌ها تربیت شود. اما تربیت تنها این نیست.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۴
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۸

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۴

عدّه‌ای تن به ازدواج نمی‌دهند. از این‌رو که می‌خواهند آزاد باشند؛ آزادی به مفهوم غربی و غلط. آن‌ها می‌گویند: ازدواج، انسان را مقیّد و مسئول می‌کند.
فلسفه‌ی حجاب| ۱
حجاب و عفاف| ۲۱

فلسفه‌ی حجاب| ۱

بزرگ‌ترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود ارزانی داشته است، عقل است. از بدیهیاتی که مورد اتّفاق نظر همگان است، این است که انسان در تمامی امور، هرگاه بر محور عقلانیت حرکت کند، قطعاً موفّق و پیروز خواهد بود و هرگز ضرر نخواهد کرد.
همسرداری| ۳
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۳

همسرداری| ۳

آیا سنّت‌ها و فرهنگی که در یک منطقه جغرافیایی رعایت می‌شود، اساس تقسیم‌بندی وظایف بین زن و شوهر است؟ مثلاً زن‌های ایرانی باید خانه‌داری و شوهرداری کنند و زنان اروپایی باید به مشاغل بیرون خانه بپردازند؟
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۳
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۷

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۳

یکی از بهانه‌هایی که همیشه مانع ازدواج‌ها بوده و مشکل ازدواج را پیچیده نموده، حتی پس از ازدواج، کانون گرم را به سردی و جدایی تبدیل کرده، فقر و ناداری است.
همسرداری| ۲
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| 2

همسرداری| ۲

انگیزه‌ی ابتدایی ازدواج و عامل گرمابخش روابط همسران، جاذبه‌ی جنسی است، اما جاذبه‌ی جنسی عاملی زودگذر و موقت است و به مرور زمان، زن و مرد، هر قدر که از لحاظ ظاهری فوق العاده باشند، در چشم یکدیگر طبیعی و عادی جلوه خواهند کرد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۲
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۶

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۲

امام سجّاد(ع) کنیز پدرش را که تحت سرپرستی‌اش بود و او را مادر می‌خواند، همسر یکی از غلامان آزاد کرده‌اش نمود و خودش نیز با یکی از کنیزهای آزاد شده‌اش ازدواج کرد.
همسرداری|۱
همسرداری، بچه‌داری و تعامل با جوانان| ۱

همسرداری|۱

تمام اختلاف‌های همسران از تک‌محوری شدن مدیریت خانواده ریشه می‌گیرد؛ یعنی از این که زن، مرد ر ا کنار بزند یا مرد، زن را از مدیریت خانواده خارج کند (زن سالاری یا مردسالاری).
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۱
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۵

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۱

یکی از اموری که برای بسیاری، مسئله‌آفرین است و موجب ترک ازدواج و مشکلات زناشویی پس از ازدواج می‌شود، مشکل‌پسندی و وسوسه در انتخاب همسر، یا نگهداری همسر است. گاه، این مسئله از ناحیه زن است، گاه از ناحیه مرد است، گاه ناحیه هر دو و گاه به اقوام همسران (به‌خصوص مادر شوهر و خواهران شوهر) مربوط می‌شود.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۰
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۴

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۱۰

آیین اسلام، حجاب یعنی پوشش و حریم عفّت و حیا را (نه پرده‌نشینی و دوری از اجتماع را) برای او قرار داده است و اگر او این حریم را آگاهانه به‌ خوبی حفظ کند، عامل مؤثری برای مبارزه با تجمّل‌گرایی و ایستادگی در برابر ورود و هجوم فرهنگ مبتذل غرب خواهد شد.
ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۹
ازدواج و شیوه همسرداری از دیدگاه اسلام| ۱۳

ازدواج آسان و راه حل مشکلات مصنوعی آن| ۹

مهریّه سنگین و زیاد، نه‌ تنها بر اعتبار زن نمی‌افزاید، بلکه او را چون کالایی درمی‌آورد که با آن خرید و فروش می‌شود؛ وانگهی عوارض شوم دیگری نیز دارد که دود آن به چشم زن می‌رود، و اعتبار مصنوعی او را درهم می‌شکند.