پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- آموزه‌های قرآنی
اعجاز قرآن تا روز قیامت
جامعه قرآنی، رسالت‌ها و مسئولیّت‌ها| ۱

اعجاز قرآن تا روز قیامت

اگر نظریه‌ای از نظریّات علمی دانشمندان بشری، با حقیقتی از حقایق قرآنی و عقیده‌ای از عقاید مسلّمه دینی موافق درآمده، در این صورت وظیفه‏‌ی علم و صاحبنظران علمی است که بس شوق و شعف از خود نشان داده و احساس عظمت و رفعت از این فتح علمی و کشف حقیقی در خود بنمایند و سر به آسمان عزّ و افتخار و شرف بسایند.
جایگاه و اهمّیت حفظ، قرائت و تلاوت قرآن کریم
آیات موضوعی قرآن| مقدمه

جایگاه و اهمّیت حفظ، قرائت و تلاوت قرآن کریم

بسیار شنیده‌ایم این عبارات قرآنی را؛ ... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ... به هر مقدار که میسّر است قرآن بخوانید. (مزمّل/20) در آیات متعددی، قرآن کریم به ابعاد قرائت، تفکّر و تدبّر و عمل به دستورات و آیات قرآنی اشاره می‌کند.
فضائل و خواص سوره‌های فلق و ناس
شکوفه های سور قرآن/113 - 114

فضائل و خواص سوره‌های فلق و ناس

از حضرت سرور کائنات(ص) مروی است که فرمود: آیاتی بر من نازل شده که همانند آن‌ها نازل نشده است و آن دو سوره‌ی «فلق» و «ناس» می‌باشند.
فضائل و خواص سوره توحید
شکوفه های سور قرآن/112

فضائل و خواص سوره توحید

پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: کسی که این سوره را بخواند و بدان توجّه کند خداوند وی را دوست می‌دارد و کسی که خدا او را دوست بدارد، اهل سعادت و نجات خواهد بود.
فضائل و خواص سوره تبّت
شکوفه های سور قرآن/111

فضائل و خواص سوره تبّت

در حدیث شریفی از حضرت ختمی نبوّت(ص) آمده است: کسی که این سوره‌ی را بخواند امید دارم که خداوند او را با ابولهب در یک جا جمع ننماید (یعنی او اهل بهشت خواهد بود در حالی که ابولهب جایگاهش جهنّم است).
فضائل و خواص سوره نصر
شکوفه های سور قرآن/۱۱۰

فضائل و خواص سوره نصر

از حضرت رسول اکرم(ص) مروی است که فرمود: کسی که این سوره را بخواند اجر و ثواب او همانند کسی است که در فتح‌مکّه در معیّت من بوده است.
فضائل و خواص سوره کافرون
شکوفه های سور قرآن/109

فضائل و خواص سوره کافرون

حضرت ختمی نبوّت(ص) در حدیث شریفی می‌فرمایند: کسی که سوره‌ی کافرون را بخواند گوئی یک چهارم قرآن را خوانده و شیطان‌های‌ طغیان‌گر از او دور و از شرک پاک می‌گردد و از خوف و هول‌های عظیم (روز قیامت) در امان خواهد بود.
فضائل و خواص سوره کوثر
شکوفه های سور قرآن/۱۰۸

فضائل و خواص سوره کوثر

از حضرت سرور کائنات(ص) روایت است: هر کس این سوره را بخواند خدای متعال او را از «نهر کوثر» و تمامی نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد و به‌ تعداد هر قربانی که بندگان خدا در روز عید قربانی می‌کنند پاداش به ‌او عطا می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره ماعون
شکوفه های سور قرآن/۱۰۷

فضائل و خواص سوره ماعون

در حدیثی امام باقر(ع) می‌فرماید: کسی ‌که این سوره‌ را در نمازهای واجب و نافله بخواند از کسانی می‌باشد که خداوند نماز و روزه‌ی او را قبول می‌فرماید.
فضائل و خواص سوره قریش
شکوفه های سور قرآن/۱۰۶

فضائل و خواص سوره قریش

حضرت سَرور عالمیان محمّد مصطفی(ص) می‌فرماید: به ‌کسی که این سوره را تلاوت کند به ‌تعداد هر یک از کسانی که در گِرد خانه‌ی کعبه طواف کرده یا در آنجا معتکف شده‌اند، ده حسنه پاداش داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره فیل
شکوفه های سور قرآن/105

فضائل و خواص سوره فیل

از رسول اکرم‌(ص) مروی است: هر کس این سوره‌ را بخواند از مسخ و خسف (فرو رفتن) در زمین محفوظ می‌ماند.
فضائل و خواص سوره همزه
شکوفه های سور قرآن/104

فضائل و خواص سوره همزه

از حضرت ختمی نبوّت(ص) روایت است: کسی که این سوره را تلاوت کند به‌ عدد هر یک از کسانی که پیامبر(ص) و یارانش را استهزاء کرده‌اند ده حسنه به ‌او پاداش داده می‌شود.
فضائل و خواص سوره عصر
شکوفه های سور قرآن/103

فضائل و خواص سوره عصر

رسول اکرم(ص) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ را تلاوت کند خداوند برای او دَهحسنه پاداش می‌نویسد و کسی که بر تلاوت آن مداومت کند خداوند عاقبت او را ختم به‌ خیر می‌نماید و در روز قیامت با پیروان حقّ (وَ تَوَاصوْا بِالْحَقِّ‏) محشور می‌گرداند.
فضائل و خواص سوره تکاثر
شکوفه های سور قرآن/۱۰۲

فضائل و خواص سوره تکاثر

از حضرت سَرور عالمیان(ص) مروی است: کسی که این سوره‌ را تلاوت کند خداوند در برابر نعمت‌هایی که در دنیا به‌ او ارزانی داشته مورد حساب قرار نمی‌دهد.